Helal-Haram Ç?kmaz?

Helal-Haram Ç?kmaz?

 
Din bir imtihand?r, tekliftir. Bu imtihan, ?üphesiz her insana göre, ta??yabilece?i miktarda tezahür eder.

 

Avrupal? Müslümanlar?n ortak imtihanlar?ndan birisi ise, tüketilen g?da maddelerinde helal-haram emirlerine titizlikle uymakt?r. Elbette bütün inananlar için geçerlidir bu, fakat Avrupal? müslümanlar için bu durum, Müslüman ülkelerde ya?ayanlara nazaran daha büyük bir önem arzetmektedir.

 

Tüketti?imiz g?dalarda gereken hassasiyeti gösterememe problemi, y?llard?r çözülmek üzere beklemektedir. Bu konuda yeterince ?uurlu ve bilinçli olmadan da genel bir çözüm üretmek imkans?z gibi gözükmekte.

 

?u da bir gerçek ki, son y?llarda internet, kitap gibi çal??malarla ciddi at?l?mlar gerçekle?tirilmi? durumda. Bu at?l?mlar önemli olmakla beraber yeterli olmad??? da bir hakikat.

Maalesef bu problemin en vahim neticesi, bir çok insan?n karamsarl??a dü?üyor olmas?. ?nand??? gibi ya?amayaca??na kendisini inand?rm?? insanlar?n say?s? hiç de az?msanmayacak kadar çok. Mutlaka siz de etraf?n?zda, bilgisizli?inden ve bu bilgisizli?ini gidermek için tembel olduklar? için karamsarl??a dü?mü? bir çok insan tan?yorsunuzdur. Belki siz de onlardans?n?z ve bu cümleleri üzerinize almamak için kendinizi kand?r?yorsunuz…
Bu karamsar olan insanlar? ortak dü?üncelerinden kolayca tan?mak mümkündür. Ald??? g?dan?n helal olmad???n? söyledi?inizde, “ona bakarsan her ?eyde var, o zaman biz hiç bir?ey yemeyelim“ gibi cevaplar al?yorsan?z bilin ki kar??n?zdaki ki?i kendini ?artlara teslim etmi? karamsar birisidir.

 

Helal-Haram g?dalar konusu her müslüman taraf?ndan bilinçli bir ?ekilde alg?lanmas? gerekir. ?mtihan gerçe?i haf?zalardan silinmemeli. ??te tam da bu durumda ihtiyaç duydu?umuz ?ey sa?lam bir imand?r. Asl?na bakl?l?rsa bu bilinçsizli?in alt?nda yatan neden, sa?lam,yani tahkiki bir iman?n eksikli?idir.
Buraya kadar sadece problemden bahsettik. San?r?m bu kadar karamsarl?k yeter. ?imdi ise, pratik olarak hayat?m?zda bu problemi ortadan kald?rmak için neler yapabilece?imiz üzerinde dural?m.

Yukar?da da belirtti?imiz gibi, öncelikle zay?f iman?m?z? kuvvetlendirmeli ve bu helal-haram konusunda gerekli ?uura ula?mal?y?z. (Bu son cümleyi okuyup, bu ikisinin de sizlerde yeteri miktarda varoldu?undan emin bir ?ekilde gülümsüyorsan?z, tam da o cümleyi bir kaç kez okuyup derince bir dü?ünmenizi tavsiye ederiz).
Daha sonra kendimize adet edinmemiz gereken, istedi?imiz g?dalar? almadan önce içindekiler k?sm?n? dikkatlice okumakt?r. Bu cümleyi yabana atmay?n. Çok basit gibi gözüken bu eylem, bir çok insan?n gözard? etti?i bir husustur. Halbuki böylesi kolay bir eylemle, ?üphelerimizin büyük bir k?sm?n? ortadan kald?rm?? ve tüketti?imiz g?dan?n helal oldu?unu bildi?imiz için de o g?dadan iki kat lezzet alabiliriz.
Ard?ndan günlük ve haftal?k tüketti?imiz g?dalar?n helalli?inden emin olmal?y?z. Bunun için küçük bir ara?t?rma yapmak yeterli olacakt?r. G?dalar?n helalli?ine dair emin oldu?unuzda hissedece?iniz mutlulu?u ve huzuru sezer gibi oluyorum.
E?er ki okudu?unuz halde ürünün helal olup olmad???na dair kesin bir bilginiz yoksa, bu durumda tek çözüm takva libas?na bürünüp o ürünü almamakt?r. Bu elbette ki o üründen tamamen vazgeçmek anlam?na gelmez. Mevcut ?üpheyi ortadan kald?rana kadar terk etmek olarak de?erlendirmek gerekir. Di?er ad?mda, bu ?üpheyi ortadan kald?rman?n yollar?n? aramaya koyulmak gerekir. Ya?ad???m?z internet ça??nda bu pek de zor olmasa gerek.

 

Arama motoruna ürünü veya ürünün içindeki ?üpheli maddeyi yazarak ara?t?rabiliriz. Daha çabuk netice alabilece?imiz pratik bir çözüm, bu konuyla ilgili internet sitelerini kullanmakt?r. E?er internete ba?lanabilen bir cep telefonunuz varsa, bu ara?t?rmay? bulundu?unuz marketteyken bile yapabilirsiniz.
E?er böyle de bir sonuca ula?amazsan?z, yetkili firmaya bir mail yollayarak, ürünün içinde hayvansal katk? veya alkol olup olmad???n? sormak suretiyle ö?renebilirsiniz. ?nternet ve mail gibi donan?mlar? olmayan, özellikle ya?l? insanlar, çocuklar?ndan, torunlar?ndan yard?m istemeleri çok isabetli olur.
Buraya kadar sayd???m?z pratik çözümler elbette art?r?labilir, fakat as?l mesele bu probleme kar?? önlem almay? istemektir. ?stemek, çözümün yar?s? demektir. Di?er yar?s? ise kendimizi bilgilendirip önlem almakt?r. En çok tüketilen ürünlerin ve katk? maddelerin hangisinin haram oldu?u konusunda elimizden geldi?ince ara?t?rmal? ve kendimizi geli?tirmeliyiz.

 

Elbette baz? zorluklar ç?kacakt?r kar??m?za. Ama unutmamal?y?z ki, sevap i?lemek ve iyilik yapmakla yükümlü?ü oldu?umuz kadar, günah i?lememek ve kötülük yapmamakla da yükümlüyüz.

Bundan dolay? da, kendimizle birlikte etraf?m?zdaki insanlar? da bu konuda korumal? ve bilinçlendirmeliyiz.

Elimizi vicdan?m?za koyup bir dü?ünelim. Acaba helal-haram g?dalar meselesi gerçekten bir ç?kmaz m?? Çözülmesi çok mu zor? Helal dairesi keyfe kafi de?il mi?  Peki Allah‘?n r?zas?n? kazanmak bizler için ne ifade ediyor?
Yol iki gözüküyor. Ya karamsar zümreye dahil olup ‚bu i?ler beni a?ar‘ diyece?iz, ya da iman?m?z?n gere?i olarak pratik çözümler aramak için ç?rp?naca??z.
?kinci yolda karar k?labilmek dile?iyle.
Hüseyin Tu?rul

h.tugrul92@gmail.com

 

Publiziert in der Ayasofya 39, 2012

 

177 comments

 1. Yes, he used race to get elected, and he'll use it again to try to get reteelc-ed. But to his credit, he hasn't overtly instituted racist policies to help blacks at the expense of everyone else.Good job, President Obama.Until the two executive orders he signed against our consitution last week. Illegal aliens come on over and no more whites need apply for government jobs.

 2. Reader lady, you're correct of course. I'm working under the assumption that we really don't know for sure when KK was at Denny's. No verification if that tweet was in real time, or sometime after they were there.

 3. Such an impressive answer! You’ve beaten us all with that!

 4. Yelena – Wonderful that you ran across this understanding – it sure makes life easier, and more enjoyable, doesn’t it? We’re so fortunate to know about it. Join us in our group on Linked In: “Psychology of Unlimited Innate Health”

 5. Great – I should certainly pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, site theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task.

 6. Ağu17MURAT ben 13 yasındayım tarihe çok önem veriyorum ben aydın didimde oturuyorum ama yinede interneten arastırıyorum büyüdüğümde tarih çi olmak istiyorum MURAT AYDEMİR DİDİM / AYDINN

 7. That’s really shrewd! Good to see the logic set out so well.

 8. Ah, i see. Well that’s not too tricky at all!“

 9. kah kah kah.. lawak la korang pecacai sumer.. ari2 dok baca sini, komen korang je penuh..dah takde tmpt lain ke? kah kah kah…

 10. Dạ cho em hỏi là e học chuyên ngành Kế Toán Doanh Nghiệp thì liệu e có được tham gia lớp học liên thông lên đạị học của trường Đại Họa FPT ko ạ? Em rất muốn học nhưng hồi đầu năm em nghe mọi người nói là chỉ có Khoa Công Nghệ Thông Tin mới được liên thông với trường mình thôi! Có đúng là như vậy ko ạ?

 11. Hey mate. Get in touch please. You thinking of selling your site for a reasonable price? What’s your traffic like? How easy is it to put up Adsense etc up?

 12. Surprising to think of something like that

 13. Of course it still downscales. Why do you think they’d no change all those other details, and then go ahead and change that? I’d bet the farm the resolution changes are exactly like they were on the last game.But it all comes down to this. Can you even tell when it downscales? The answer is no, and anyone who says otherwise is a liar. The action is so fast and over the top in those moments it’s basically impossible to notice the tiny resolution reduction for those few moments.VN:F [1.9.17_1161](from 0 votes)

 14. If I win this, I will put it toward buying a new iPad mini for my hubby for work to help him get a promotion! He runs the fastest growing and fastest selling neighborhood in our c! The more he can do out if the office means the more work he can do out in the field with his trades. He builds half a million dollar+ custom homes and is working on being the city/district manager!

 15. Hi Guys and girls I love read you blog but I thing you’ve been on the eggnog early this year probably celebrating you world domination or I’ve miss something as in November 08 you release a SEO starter guide which clearly talks about „friendlier“ URLs which can not be performed on CMS site with out url rewriting which as I can see is directly conflicts with what you have written here? Please advise

 16. Si c’est ce que vous voulez dire, c’est fait pour les sous-traitants: Airbus a dit qu’ils avaient jusqu’en 2014 pour s’adapter afin de suivre la demande et la montée en cadence

 17. A provocative insight! Just what we need!

 18. Flinke dere, kommet lenger enn vi har pÃ¥ ett Ã¥r++ 🙂 heheNÃ¥ mÃ¥ vi snart treffes, helst før jeg mÃ¥ kjøpe enda en presang, den første er hun nok vokst ut av a weeks ago:-)HÃ¥per alt er bra.Klem T

 19. These pieces really set a standard in the industry.

 20. Uwielbiam nadziewane warzywa. To dla mnie niemal idealny letni obiad. Dziwnym trafem jednak moje warzywa nie prezentujÄ… siÄ™ nigdy tak Å‚adnie, jak te tutaj. 🙂 NaprawdÄ™, kuszÄ… samym wyglÄ…dem, a co dopiero skÅ‚adem…

 21. I am planning to pay down on my car loan, however I am not quite sure if I would save $$ with that. I understand that with mortgage, when you pay a lump sum payment, you are paying down on your principal, which in turn will cost you less interest and therefore you can pay off your mortgage faster. Does the same theory applies to personal loan as well?

 22. pengunjung di blogku rata-rata menghabiskan waktu 92 detik per satu halaman..bagus nggak itu mbak? yoszca selesai posting Lagu Populer tentang Jakarta

 23. hi 5 xu ..chuyện hài hay chuyện trào phúng…má»—i người có 1 cảm nhận khác nhau về cùng 1 câu chuyện của bác.. chững tỏ truyện của bác thâm..chúc bác gõ bàn phím nhiều hÆ¡n nữa.

 24. Fina bilder men sista bilden blev riktigt grym!Vi får åka dit igen nån gång då det inte är så bra väder

 25. Wow! This could be one particular of the most useful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Actually Wonderful. I am also a specialist in this topic so I can understand your hard work.

 26. I ‘m really inspired together with your writing talents and in addition with the layout in your weblog. Is until this a paid topic or perhaps did anyone modify it on your own? Anyway stay the excellent excellent writing, it will be rare to appear a excellent blog similar to this one nowadays..

 27. Times are changing for the better if I can get this online!

 28. Yummy looking tiramisu, I love the the single serve versions you made. So pretty, and the chai flavor must have added more yumminess to this very decadent recipe 🙂

 29. A per­son essen­tially help to make severely arti­cles I’d state. That is the very first time I fre­quented your web page and to this point? I amazed with the analy­sis you made to cre­ate this par­tic­u­lar sub­mit incred­i­ble. Mag­nif­i­cent activity!

 30. Fabiano / Mt boa notícia, rsrs. Mas e se o kra n passou a perna nele??? E realmente valia mai??? Pela grana q elerecebeu, seria melhor a satisfação de devolver a dona e falar oq valia, do q chegar só com a grana q ele chegou…

 31. This charger is so handy for travel. I have used many of the connectors and all worked well. You will need either the AC usb adapter or car usb car charger adapter but this piece eliminates carrying all those cords for various electronics. I have ordered 6 of these and all work well. There are some obsolete connectors which I don’t use but the compactness of this unit is great.

 32. I’ve been surfing online greater than 3 hours lately, yet I by no means discovered any fascinating article like yours. It’s pretty value enough for me. Personally, if all web owners and bloggers made excellent content as you probably did, the internet can be a lot more useful than ever before. “I thank God for my handicaps, for through them, I have found myself, my work and my God.” by Hellen Keller.

 33. Du tar nydelige bilde Marit! Og selv om Lars Andreas sine er bedre – sÃ¥ er jo det ikke det samme som at dine er dÃ¥rlige. Han er bare utrolig dyktig!!! Var pÃ¥ kurs med han i høst, og ikke bare er han en dyktig fotograf – men ogsÃ¥ en dyktig formidler. :)Ha en fin ettermiddag/kveld!Klem fra Hege

 34. Håller med Josefina, släng upp ett kontonummer så är vi säkert många som kan ställa upp med en hundring eller två var!

 35. Shiver me timbers, them’s some great information.

 36. What a great resource this text is.

 37. Oh no and I just found your blog today. Came across your site looking for a good recipe for Pa Tong Goh. Thank you again for all the hard work you put into the site. Best of luck to you.

 38. September 1, 2007 kumusta naman ang themes ng iyong mga kwento, ha. puro tungkol sa friendship-na-may-romantic=love-na-di-naman-nafufulfill. haha. therefore, di yan fiction.

 39. , sexual intercourse: Sexual union between humans involving genital contact other than vaginal penetration by the penis. BAM. Sex is sex people! I’m fairly new to this whole lesbian sex but umm… what’s fisting? it kinda sounds painful, sure hope it’s not sticking your fist up anywhere…

 40. Free knowledge like this doesn’t just help, it promote democracy. Thank you.

 41. Como eu sou competente, fazer uma menina ( não mulher ainda, viu Mailda ) que alem de linda no aspecto externo é muito linda na sual alma , no seu carater enas suas açoes. Amo voce minha filha e agradeço a DEUS por ter me dado voce.

 42. I think you’ve just hit the nail on the head. Online is my source of friendship too but chatrooms are lonely. I am finding more pleasure from one on one conversations through chat programs like Skype, GTalk, etc …

 43. There’s nothing like the relief of finding what you’re looking for.

 44. Pleasing to find someone who can think like that

 45. The thing about the “happening” that’s so creepy is that there really wasn’t any other way to get rid of the guy. Lana tried to throw him out of her life over and over and he wouldn’t leave her alone. He basically held her and her daughter hostage by threatening their lives. I wish poor Cheryl and Lana were spared the trauma, but I honestly think his death was the only way they could have possibly been done with him.

 46. To me, a marriage without sex is just a deep friendship (at best). It is a must, or else why bother getting married in the first place? Sad for your friend’s friend. Of course sex ebbs and flows to some extent in a relationship, but that is far different than *never* having sex. Sad!

 47. I love these articles. How many words can a wordsmith smith?

 48. Toată copilăria am fost îndopată aiurea cu medicamente alopate. Ca urmare sănătatea mea e destul de delicată, ca să mă exprim eufemistic.Printr-un concurs de împrejurări extrem de puţin fericit pentru mine, am ajuns la Centrul Naţional de Acupunctură unde am fost tratată cu acupunctură şi medicamente homeopate. Absolut surprinzător pentru tine, aceste tratamente au avut efect. Efect nu prezent doar în mintea mea ci constatat de către medici alopaţi.Qed.

 49. dit :Sympa ces soirées-là… Je ne connais pas du tout, à chaque fois que tu nous parles “miouzic” j’ai l’impression d’atterrir d’une autre planète car je ne connais pas les groupes que tu cites (et pourtant pas l’impression d’avoir zéro culture musicale). Donc je vais aller écouter ça. Chérimari n’est JAMAIS allé à un concert et je pensais à cette éventuel cadeau, un jour… Et le tien, il a apprécié ?

 50. Ponieważ soja się nie udaje już drugi rok z rzędu, wezmę się za cieciorkę!!!! Jupi. A ziemniaki owszem owszem wspaniale wykopać takie własne. Pozdrawiam.

 51. After reading your post i have a better understanding of How to Optimize USB for Quick Removal.Your post have the information that is useful and very informative.Your post includes great step and you managed to keep it simple and understandable. I would like you to keep up the good work.thump up and thank

 52. Wow! Great to find a post knocking my socks off!

 53. 30/11/2010 – 9:05pmtienes razón con lo de messi, carvalho le mete, xo le da mal, i messi lo hace fatal, es verdad.En cuanto a guardiola, eso lo hacen todos los entrenadores, jugadores, etc.

 54. Thank you so much for this article, it saved me time!

 55. Daca prostia ar durea, ai urla de s-ar sparge geamurile. Culmea imbecilitatzii e aia cu “Liiceanu – licentza si doctorat la stat”, asta in anii 60 in timpul comunismului triumfator. Iar a acuza azi pe cei care studiaza la stat e iar o tampenie. Sau esti PR-ist al vreunei butici puturoase de diplome?

 56. That’s the smart thinking we could all benefit from.

 57. This is a most useful contribution to the debate

 58. My arms are naturally thin and wiry. Even at my fattest on the Lyrica, I never developed bingo wings. They probably look thinner here than they really are because of the way I’ve turned my wrists to show the injection sites.

 59. Rollerball (1975), mostly for its dystopian vision of a future stuck firmly in 1970s fashion.Death Race 2000 (1975), mostly for its dystopian vision of a future stuck firmly in 1970s fashion. Oh, and the scene where they run down the wheelchairs. Breaking Away (1979), American Flyers (1985) and White Men Can’t Jump (1992) were also memorable.

 60. Question on a related plant – does anyone have any idea why my Chinese Flowering Garlic Chives aren’t flowering? I’ve got lots of grasslike leaves, but no actual chives yet.

 61. This is what we need – an insight to make everyone think

 62. I told my grandmother how you helped. She said, „bake them a cake!“

 63. Dobrý den ,problém může být v parazitech, ty v noci přelízají z konečníku kamkoli ( a přenášejí E coli, která je ve střevech). Bylo by dobré je přeléčit . Vakcíny jsou problém, protože nikdo neví, co do budoucna udělají. Není dlouhodobá studie.Petr Lukeš

 64. So that’s the case? Quite a revelation that is.

 65. I’d must examine with you here. Which isn’t something I usually do! I get pleasure from studying a put up that can make individuals think. Also, thanks for allowing me to comment!

 66. Fed give-away! Den kjole er sÃ¥ flot 🙂 Jeg elsker ryggen og, ja, alt ved den. Wauw!Sikke et godt spørgsmÃ¥l. Jeg synes det er meget svært at svare pÃ¥, hvad man ønsker sig allermest. Jeg kunne være “romantisk” og sige en hyggelig aften i familiens skød. Og jeg kunne være materialistisk og nævne alle de fede ting i verden, som jeg ønsker mig! Men mest af alt ønsker jeg mig nok en fantastisk jul med de mennesker jeg elsker. Det er jo en perfekt gave i sig selv :-)xx

 67. I'm so in love with the lavender Halston dress. That one is straight from their archives.The tailored Michael Kors is also darling.Love these color-themed fashion round ups, CC.

 68. Most help articles on the web are inaccurate or incoherent. Not this!

 69. A good many valuables you’ve given me.

 70. My adult kids will be joining us at the beach this summer, so looking forward to hanging out with them. You’re pics are wonderful and just think that next month you’ll be off the market!!! This whole year has gone by way too fast and soon we’ll be wrapping Xmas gifts!

 71. L’amour que tu dis ?! Mouais… C’est parce qu’elle lui a pas encore montré ses rollers en parpaing, et/ou qu’elle lui a pas encore fait le coup de je passe l’aspirateur deux fois par jour… et non je ne suis pas névrosé. Il faut attendre encore quelque temps pour savoir si elle l’a vraiment trouvé. L’amour.

 72. Sushi dates are the best – Kirk and I did the same last night! And I’m with you – I love being busy at work, so it flies by. Even if it’s a little stressful, I work best with a tight deadline for sure.

 73. Whoever edits and publishes these articles really knows what they’re doing.

 74. Kick the tires and light the fires, problem officially solved!

 75. Haha! Moi Guillaume, j’essaie de tout dire si j’ai une tite-crotte sur le coeur, parce que j’ai pour mon dire que si je le dis pas, l’autre peut pas savoir s’il a fait quelque chose qui me blesse!

 76. Pessoa desculpa,moro na cidade de Descalvado, próximo s São Carlos, interior de SPA Rede Record saiu do ar, agora mais ou menos 22,40 hs, ficou com traços coloridos e congeladosessa foi a única maneira que encontrei de avisá-los, por favor verifiquem o nosso sina grata

 77. Comme tu as raison pour les encouragements du début! J'avais l'impression d'être dans une autre dimension! Cette expérience Restera gravée ! Je ne la regrette absolument pas (Meme si je dois avouer que ca serre un peu le coeur d'être de l'autre coté de la Barriere !)

 78. Sonen bé els primers passos i sembla que t’hi faràs amb la situació sense adonar-te. Si sents molta morrinya avisa que aprofito uns quants punts d’Iberia Plus i et faig una visita ràpida

 79. Wow! This could be one particular of the most useful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Actually Fantastic. I’m also a specialist in this topic so I can understand your effort.

 80. Have to go with “Eraserhead.” Love it, bought the DVD off Lynch’s site when it came out. Never seen it through in a sitting. In college, before it was readily available, I had to go to the library to watch it on VHS in a crappy little library viewing room with a tiny tv. Each time I was woken up by the librarian telling me the library is closing.

 81. Your posting really straightened me out. Thanks!

 82. I think Habari is a serious option alright. Besides all the technical benefits it does have over any other blogging engine, you would find by your self that its community is just unmatchable 😉

 83. Awesome posting man, I incredibly like the look and also the feel of this kind of blogging site. You write certainly well, you just need to be a aware guy. Will undoubtedly come back

 84. John: Hubby and I went to Petros tonight (Friday). It was packed, the service was wonderful, and the food was fantastic. We LOVED it! Had never heard of the restaurant in the valley until you wrote about it here. Thanks SO much for keeping us up to date on restaurant happenings. This one is a great addition to State Street.

 85. The Democrats are no day at the beach, but after what the conservatives have done to Obama this year, any black person who sticks around with the Republicans must have a serious personality disorder, a need for money (in Steele's case), or both.Talk about a lack of self-respect …Oh, and Mr R, I forgot when it was that I last called you a shithead. Since I forgot, I think I will have to call you a shithead again. Mr R, you're a shithead.

 86. Pozfravljam ovakav nacin reklame. Pretpostavljam da je antivirusni program dobar a nakon promotivnog perioda cu reci svoje misljenje o njemu potpuno kvalifikovano. Nadam se i da cu osvojiti nagradu od jedne godine besplatne licence. Malo li je.

 87. Maybe I was a semi-hard, cold bitch.Thank you for your quick replies to my post here and on another thread.They are very much appreciated.It’s really nice when someone reaches a hand out.

 88. That hits the target dead center! Great answer!

 89. Very true! Makes a change to see someone spell it out like that. 🙂

 90. काका,डिसेंबर मध्ये एक ब्लोग लिहिला होतात ‘ लोक लग्न का करतात?’ त्यावर comment करताना मी तुम्हाला विचारला होतं कि “3. ata tari sukhi ahes na? ” ह्या विषयावर काहीतरी लिहा. तुम्ही अप्रत्यक्षपणे माझ्या तिस-या प्रश्नाचं उत्तरंच ह्या लेखातून लिहिलंत.लेख सुंदर . खरंतर मन म्हणजे वाळलेल्या पाल्या पाचोळ्यासारख च आहे. Control मध्ये ठेवून वापरलं तर शेकोटी म्हणून पण वापरता येइल नुसतंच उधळलं तर नुसतीच वावटळ. एका ‘yet another ‘ चांगल्या लेख साठी आभार.

 91. Intelligence and simplicity – easy to understand how you think.

 92. Hey, you’re the goto expert. Thanks for hanging out here.

 93. Kaisa,oikein arvattu1Se televisiosarja on kamala. :(Markkinoilla oli varmaankin vipinää, päätellen pysäköityjen autojen määrästä. Ajoimme paikan ohi perjantaina, ihan joka vuosi ei viitsi niille markkinoille tulla.Maisu,lapsuusmuistot ovat korvaamattomia. Onneksi suurin osa niistä on hyviä. :))Vanhat portaat ovat nostalgisia, voi vaan mielessään kuvitella, ketkä niitä pitkin ovat kavunneet.

 94. Thanks for all the glorious music, art, & commentaries. I don't comment much, but do love your blog entries.I heard the fabulous Widor Toccata (from the 5th) on Sunday–as a postlude to Morning Prayer in a little country church. The organist was from the cathedral in the Niagara Diocese and the choir was the Elora Festival singers with Noel Edison. A great start to a full day of the Elora Music Festival, which ended with the Trinity College Choir. I'm still floating on a cloud.

 95. You get a lot of respect from me for writing these helpful articles.

 96. I’ve been looking for a post like this for an age

 97. tro du homosexuelle Tore tycker att det känns att klä av sig i samma situation med duschrummet fullt av bõgskämt? Att tycka situationer är obehagliga har inte med kön att göra.

 98. Hey, you’re the goto expert. Thanks for hanging out here.

 99. zegt:Och wat een verdrietig nieuws, ik lees het nu pas. Arme poes en arme Wolf omdat hij z’n vriendje nu ineens moet missen. Ook ik zal hem missen, die lieve gekke kat die zo vaak ergens op een foto van jou verscheen.Sterkte.

 100. After reading this I thought it was very informative. I appreciate you taking the time to put this blog piece together. I once again find myself spending way to much time both reading and commenting. What ever, it was still worth it

 101. What a pleasure to meet someone who thinks so clearly

 102. Your article perfectly shows what I needed to know, thanks!

 103. Marius noemde het al: op 26 oktober vindt een reprise plaats (in verkorte uitvoering) van de schitterende musical El en Ben tijdens de caféliedjesmiddag in het Historisch Museum Haarlem. Een co-produktie van theatergroep Eglentier en het Haarlems Huiskamerteam.Omdat de ruimte beperkt is is de toegang op uitnodiging. Speciale actie voor RaDalezers die de musical gemist hebben: stuur mij tot 10 oktober een mail dan ontvang je een uitnodiging.

 104. In Valea Bogatii pe zona respectiva este limitare la 40, separatoare de banda din plastic umplute cu … apa, nisip, etc, si politia zilnic sta cu radarul. Cauza acestor masuri au fost numeroasele accidente cu victime din zona respectiva.Efectul masurilor a fost – mult mai putine accidente => mult mai putine victime.Asemenea masuri ar trebui aplicate si pe DN1.

 105. You made some decent points there. I looked on the net to find out more about the issue and found most people will go along with your views on this web site.

 106. If your articles are always this helpful, „I’ll be back.“

 107. Hi HilaryIt’s been nice to read about the extended break you had. And you gave me a reminder to go see some more of Vermont while the summer still hangs about.I’m excited by the new direction we’re all walking, however, so am inspired to spend more time at the little screen too AnthonyAnthony Smits invites you to read

 108. Gosh, just discovered your amazing site and your post with all of the coffee cakes…. just stunning! This is definitely where I need to come for CAKE. Thanks!

 109. Oerhört fint! Mycket glad över att det finns människor som dig Johan. Allt man hör nu för tiden är att generera maxim…

 110. Whoever edits and publishes these articles really knows what they’re doing.

 111. y esa es la represión que se ve, que es tangible, objetiva, al alcance de los periodistas criticos…. habrá que imaginar la que permanecerá oculta, en camaras clandestinas, en campos militares, en aviones que sobrevuelan el mar, la que ejerzan batallones y grupos de choque al puro estilo de la extinta DFS… el nuevo pri desemplovando los manuales de operación de Diaz Ordaz y Echeverria… si para eso quieren su super secretaría de gobernación…

 112. Articles like this are an example of quick, helpful answers.

 113. Larie Wilkinson – I am so proud of all the hard work that everyone put into this wedding, Tiff you did a wonderful job creating this special day for you and Cesar. It was absolutly picture perfect love. I wish we would have had pictures with you too but realize that the memories of this special day are plenty. Simply beautiful. Love you bothSeptember 14, 2011 – 5:58 pm

 114. Zwyczajnie jadÄ…c do Niemiec trzeba spodziewać siÄ™ chamstwa, które w Niemczech jest tak naturalne, że wy siÄ™ przyzwyczailiÅ›cie.Zgadza sie. Dlatego tak przyjemnie jest jechac do Polski, gdzie w sklepie, w pociagach i w urzedach klient naprawde czuje sie jak krol.

 115. En fait je comprend pas l’interet de faire une source différente pour chacun. pourquoi celle que tu utilises ne m’irait pas?PS: formatage fait, toujorus rien de bon.

 116. to be a considerable underestimate. There are political implications for tribal/regional/political or religious groupings in reducing their fertility so no government is likely to seriously try and reduce the fertility of that part of the population which is their own power base.However, masses of young men with no position in society are a social time-bomb so the African governments will increasingly encourage the emigration of their surplus young men to Europe.

 117. July 3, 2012 With havin so much content and articles do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My website has a lot of unique content I’ve either created myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the internet without my agreement. Do you know any ways to help stop content from being ripped off? I’d truly appreciate it.

 118. Thanks for taking the time to post. It’s lifted the level of debate

 119. I cling on to listening to the rumor speak about receiving free online grant applications so I have been looking around for the most excellent site to get one. Could you tell me please, where could i find some?

 120. Now I know who the brainy one is, I’ll keep looking for your posts.

 121. Reading posts like this make surfing such a pleasure

 122. You really found a way to make this whole process easier.

 123. Genie, skipping over the historical debate, populism is currently the only hedge against the complete control of the left which controls most non-democratic political institutions.Anonymous, though if the BBC's viewership keeps dropping and becoming marginalized, it might become hard to force people to pay a tax for something that no one usesEdward, not unless I turn into one of those "moderate" Republicans eager to show up and complain about how the party is sooooo right wing now

 124. Ha ha… I was just browsing around and took a glimpse at these comments. I can’t believe that there’s still this much fascination. Thanks for posting about this.VA:F [1.6.5_908]please wait…VA:F [1.6.5_908](from 0 votes)

 125. “cross-party”, I really just meant that it wasn’t tied to any particular party. The more correct term (and the one ) is “cross-party/no party group”.

 126. A piece of erudition unlike any other!

 127. I’m experiencing a situation with your rss feed . Don’t know why I am not able to subscribe to it. Is there anyone getting similar rss problem? Anyone who is aware of kindly respond. Thanks

 128. Hey, good to find someone who agrees with me. GMTA.

 129. “normally associated with countries where women are oppressed and disempowered. ”Well, let’s not get too specific about the actual demographic makeup of the UK these days. People bring their cultures with them.

 130. If you wrote an article about life we’d all reach enlightenment.

 131. Superb information here, ol’e chap; keep burning the midnight oil.

 132. A good checklist for that first chapter! No overdone details with mine. (Anywhere in the book!) Ironically, my publisher requested a prologue for my first book. The next two don't contain one though.

 133. Fin tapet! Hoppas det var dotterns val!Angående sängen tror jag även där att din dotter kan få bestämma färgen själv med vägledning av sin rara mamma!Ha en mysig kväll!

 134. new book Posted January 8, 2010 Filed under: Books | Tags: Books, Pain | Painful Yarns byLorimer Moseley has received a great review which you can read

 135. It’s like you’re on a mission to save me time and money!

 136. I searched a bunch of sites and this was the best.

 137. A vak is látja tehát hogy aki az istenek barátja az mindent meg tehet, képzeljük el mi történt volna ha az Amerika barát elnöke lehetett volna Jugoszláviának. Nem lett volna semmi bombázás, halomra lőhettek volna bárkit a demokrácia nevében és legnagyobb dicsőségére. És ezt szerintem Szerbia megtanulta egy életre, ha nem, majd meg fogják.Tetszik / Egyetértek: 0 Az értékeléshez be kell

 138. Get a new camera man. Can’t tell what’s going on for all the twisting and turning. Jesus…come on…Going back to the fight. I was there and I was cage-side. His hand left the mat while he was bobbing up and down and moving to his opponent. I find it hard to believe that Blue (blue corner) would have unleashed a kick like that without knowing that the hand was up.

 139. I feel so duped. I really didn’t know that and I have bought that brand of spice! Duh on me! I will start paying closer attention to what I buy now! Thanks for the heads up.VA:F [1.9.21_1169](from 0 votes)

 140. Gorgeous photos, gorgeous couple! I agree with Ginger…you have outdone yourselves!And…we had a GREAT weekend with you both – cant wait to do it all over again! 🙂

 141. Simply wish to say your article is as astonishing. The clearness in your post is simply spectacular and i could assume you are an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the enjoyable work.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.