Helal-Haram Ç?kmaz?

Helal-Haram Ç?kmaz?

 
Din bir imtihand?r, tekliftir. Bu imtihan, ?üphesiz her insana göre, ta??yabilece?i miktarda tezahür eder.

 

Avrupal? Müslümanlar?n ortak imtihanlar?ndan birisi ise, tüketilen g?da maddelerinde helal-haram emirlerine titizlikle uymakt?r. Elbette bütün inananlar için geçerlidir bu, fakat Avrupal? müslümanlar için bu durum, Müslüman ülkelerde ya?ayanlara nazaran daha büyük bir önem arzetmektedir.

 

Tüketti?imiz g?dalarda gereken hassasiyeti gösterememe problemi, y?llard?r çözülmek üzere beklemektedir. Bu konuda yeterince ?uurlu ve bilinçli olmadan da genel bir çözüm üretmek imkans?z gibi gözükmekte.

 

?u da bir gerçek ki, son y?llarda internet, kitap gibi çal??malarla ciddi at?l?mlar gerçekle?tirilmi? durumda. Bu at?l?mlar önemli olmakla beraber yeterli olmad??? da bir hakikat.

Maalesef bu problemin en vahim neticesi, bir çok insan?n karamsarl??a dü?üyor olmas?. ?nand??? gibi ya?amayaca??na kendisini inand?rm?? insanlar?n say?s? hiç de az?msanmayacak kadar çok. Mutlaka siz de etraf?n?zda, bilgisizli?inden ve bu bilgisizli?ini gidermek için tembel olduklar? için karamsarl??a dü?mü? bir çok insan tan?yorsunuzdur. Belki siz de onlardans?n?z ve bu cümleleri üzerinize almamak için kendinizi kand?r?yorsunuz…
Bu karamsar olan insanlar? ortak dü?üncelerinden kolayca tan?mak mümkündür. Ald??? g?dan?n helal olmad???n? söyledi?inizde, “ona bakarsan her ?eyde var, o zaman biz hiç bir?ey yemeyelim“ gibi cevaplar al?yorsan?z bilin ki kar??n?zdaki ki?i kendini ?artlara teslim etmi? karamsar birisidir.

 

Helal-Haram g?dalar konusu her müslüman taraf?ndan bilinçli bir ?ekilde alg?lanmas? gerekir. ?mtihan gerçe?i haf?zalardan silinmemeli. ??te tam da bu durumda ihtiyaç duydu?umuz ?ey sa?lam bir imand?r. Asl?na bakl?l?rsa bu bilinçsizli?in alt?nda yatan neden, sa?lam,yani tahkiki bir iman?n eksikli?idir.
Buraya kadar sadece problemden bahsettik. San?r?m bu kadar karamsarl?k yeter. ?imdi ise, pratik olarak hayat?m?zda bu problemi ortadan kald?rmak için neler yapabilece?imiz üzerinde dural?m.

Yukar?da da belirtti?imiz gibi, öncelikle zay?f iman?m?z? kuvvetlendirmeli ve bu helal-haram konusunda gerekli ?uura ula?mal?y?z. (Bu son cümleyi okuyup, bu ikisinin de sizlerde yeteri miktarda varoldu?undan emin bir ?ekilde gülümsüyorsan?z, tam da o cümleyi bir kaç kez okuyup derince bir dü?ünmenizi tavsiye ederiz).
Daha sonra kendimize adet edinmemiz gereken, istedi?imiz g?dalar? almadan önce içindekiler k?sm?n? dikkatlice okumakt?r. Bu cümleyi yabana atmay?n. Çok basit gibi gözüken bu eylem, bir çok insan?n gözard? etti?i bir husustur. Halbuki böylesi kolay bir eylemle, ?üphelerimizin büyük bir k?sm?n? ortadan kald?rm?? ve tüketti?imiz g?dan?n helal oldu?unu bildi?imiz için de o g?dadan iki kat lezzet alabiliriz.
Ard?ndan günlük ve haftal?k tüketti?imiz g?dalar?n helalli?inden emin olmal?y?z. Bunun için küçük bir ara?t?rma yapmak yeterli olacakt?r. G?dalar?n helalli?ine dair emin oldu?unuzda hissedece?iniz mutlulu?u ve huzuru sezer gibi oluyorum.
E?er ki okudu?unuz halde ürünün helal olup olmad???na dair kesin bir bilginiz yoksa, bu durumda tek çözüm takva libas?na bürünüp o ürünü almamakt?r. Bu elbette ki o üründen tamamen vazgeçmek anlam?na gelmez. Mevcut ?üpheyi ortadan kald?rana kadar terk etmek olarak de?erlendirmek gerekir. Di?er ad?mda, bu ?üpheyi ortadan kald?rman?n yollar?n? aramaya koyulmak gerekir. Ya?ad???m?z internet ça??nda bu pek de zor olmasa gerek.

 

Arama motoruna ürünü veya ürünün içindeki ?üpheli maddeyi yazarak ara?t?rabiliriz. Daha çabuk netice alabilece?imiz pratik bir çözüm, bu konuyla ilgili internet sitelerini kullanmakt?r. E?er internete ba?lanabilen bir cep telefonunuz varsa, bu ara?t?rmay? bulundu?unuz marketteyken bile yapabilirsiniz.
E?er böyle de bir sonuca ula?amazsan?z, yetkili firmaya bir mail yollayarak, ürünün içinde hayvansal katk? veya alkol olup olmad???n? sormak suretiyle ö?renebilirsiniz. ?nternet ve mail gibi donan?mlar? olmayan, özellikle ya?l? insanlar, çocuklar?ndan, torunlar?ndan yard?m istemeleri çok isabetli olur.
Buraya kadar sayd???m?z pratik çözümler elbette art?r?labilir, fakat as?l mesele bu probleme kar?? önlem almay? istemektir. ?stemek, çözümün yar?s? demektir. Di?er yar?s? ise kendimizi bilgilendirip önlem almakt?r. En çok tüketilen ürünlerin ve katk? maddelerin hangisinin haram oldu?u konusunda elimizden geldi?ince ara?t?rmal? ve kendimizi geli?tirmeliyiz.

 

Elbette baz? zorluklar ç?kacakt?r kar??m?za. Ama unutmamal?y?z ki, sevap i?lemek ve iyilik yapmakla yükümlü?ü oldu?umuz kadar, günah i?lememek ve kötülük yapmamakla da yükümlüyüz.

Bundan dolay? da, kendimizle birlikte etraf?m?zdaki insanlar? da bu konuda korumal? ve bilinçlendirmeliyiz.

Elimizi vicdan?m?za koyup bir dü?ünelim. Acaba helal-haram g?dalar meselesi gerçekten bir ç?kmaz m?? Çözülmesi çok mu zor? Helal dairesi keyfe kafi de?il mi?  Peki Allah‘?n r?zas?n? kazanmak bizler için ne ifade ediyor?
Yol iki gözüküyor. Ya karamsar zümreye dahil olup ‚bu i?ler beni a?ar‘ diyece?iz, ya da iman?m?z?n gere?i olarak pratik çözümler aramak için ç?rp?naca??z.
?kinci yolda karar k?labilmek dile?iyle.
Hüseyin Tu?rul

h.tugrul92@gmail.com

 

Publiziert in der Ayasofya 39, 2012

 

761 comments

 1. Yes, he used race to get elected, and he'll use it again to try to get reteelc-ed. But to his credit, he hasn't overtly instituted racist policies to help blacks at the expense of everyone else.Good job, President Obama.Until the two executive orders he signed against our consitution last week. Illegal aliens come on over and no more whites need apply for government jobs.

 2. Reader lady, you're correct of course. I'm working under the assumption that we really don't know for sure when KK was at Denny's. No verification if that tweet was in real time, or sometime after they were there.

 3. Such an impressive answer! You’ve beaten us all with that!

 4. Yelena – Wonderful that you ran across this understanding – it sure makes life easier, and more enjoyable, doesn’t it? We’re so fortunate to know about it. Join us in our group on Linked In: “Psychology of Unlimited Innate Health”

 5. Great – I should certainly pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, site theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task.

 6. Ağu17MURAT ben 13 yasındayım tarihe çok önem veriyorum ben aydın didimde oturuyorum ama yinede interneten arastırıyorum büyüdüğümde tarih çi olmak istiyorum MURAT AYDEMİR DİDİM / AYDINN

 7. That’s really shrewd! Good to see the logic set out so well.

 8. Ah, i see. Well that’s not too tricky at all!“

 9. kah kah kah.. lawak la korang pecacai sumer.. ari2 dok baca sini, komen korang je penuh..dah takde tmpt lain ke? kah kah kah…

 10. Dạ cho em hỏi là e học chuyên ngành Kế Toán Doanh Nghiệp thì liệu e có được tham gia lớp học liên thông lên đạị học của trường Đại Họa FPT ko ạ? Em rất muốn học nhưng hồi đầu năm em nghe mọi người nói là chỉ có Khoa Công Nghệ Thông Tin mới được liên thông với trường mình thôi! Có đúng là như vậy ko ạ?

 11. Hey mate. Get in touch please. You thinking of selling your site for a reasonable price? What’s your traffic like? How easy is it to put up Adsense etc up?

 12. Surprising to think of something like that

 13. Of course it still downscales. Why do you think they’d no change all those other details, and then go ahead and change that? I’d bet the farm the resolution changes are exactly like they were on the last game.But it all comes down to this. Can you even tell when it downscales? The answer is no, and anyone who says otherwise is a liar. The action is so fast and over the top in those moments it’s basically impossible to notice the tiny resolution reduction for those few moments.VN:F [1.9.17_1161](from 0 votes)

 14. If I win this, I will put it toward buying a new iPad mini for my hubby for work to help him get a promotion! He runs the fastest growing and fastest selling neighborhood in our c! The more he can do out if the office means the more work he can do out in the field with his trades. He builds half a million dollar+ custom homes and is working on being the city/district manager!

 15. Hi Guys and girls I love read you blog but I thing you’ve been on the eggnog early this year probably celebrating you world domination or I’ve miss something as in November 08 you release a SEO starter guide which clearly talks about „friendlier“ URLs which can not be performed on CMS site with out url rewriting which as I can see is directly conflicts with what you have written here? Please advise

 16. Si c’est ce que vous voulez dire, c’est fait pour les sous-traitants: Airbus a dit qu’ils avaient jusqu’en 2014 pour s’adapter afin de suivre la demande et la montée en cadence

 17. A provocative insight! Just what we need!

 18. Flinke dere, kommet lenger enn vi har pÃ¥ ett Ã¥r++ 🙂 heheNÃ¥ mÃ¥ vi snart treffes, helst før jeg mÃ¥ kjøpe enda en presang, den første er hun nok vokst ut av a weeks ago:-)HÃ¥per alt er bra.Klem T

 19. These pieces really set a standard in the industry.

 20. Uwielbiam nadziewane warzywa. To dla mnie niemal idealny letni obiad. Dziwnym trafem jednak moje warzywa nie prezentujÄ… siÄ™ nigdy tak Å‚adnie, jak te tutaj. 🙂 NaprawdÄ™, kuszÄ… samym wyglÄ…dem, a co dopiero skÅ‚adem…

 21. I am planning to pay down on my car loan, however I am not quite sure if I would save $$ with that. I understand that with mortgage, when you pay a lump sum payment, you are paying down on your principal, which in turn will cost you less interest and therefore you can pay off your mortgage faster. Does the same theory applies to personal loan as well?

 22. pengunjung di blogku rata-rata menghabiskan waktu 92 detik per satu halaman..bagus nggak itu mbak? yoszca selesai posting Lagu Populer tentang Jakarta

 23. hi 5 xu ..chuyện hài hay chuyện trào phúng…má»—i người có 1 cảm nhận khác nhau về cùng 1 câu chuyện của bác.. chững tỏ truyện của bác thâm..chúc bác gõ bàn phím nhiều hÆ¡n nữa.

 24. Fina bilder men sista bilden blev riktigt grym!Vi får åka dit igen nån gång då det inte är så bra väder

 25. Wow! This could be one particular of the most useful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Actually Wonderful. I am also a specialist in this topic so I can understand your hard work.

 26. I ‘m really inspired together with your writing talents and in addition with the layout in your weblog. Is until this a paid topic or perhaps did anyone modify it on your own? Anyway stay the excellent excellent writing, it will be rare to appear a excellent blog similar to this one nowadays..

 27. Times are changing for the better if I can get this online!

 28. Yummy looking tiramisu, I love the the single serve versions you made. So pretty, and the chai flavor must have added more yumminess to this very decadent recipe 🙂

 29. A per­son essen­tially help to make severely arti­cles I’d state. That is the very first time I fre­quented your web page and to this point? I amazed with the analy­sis you made to cre­ate this par­tic­u­lar sub­mit incred­i­ble. Mag­nif­i­cent activity!

 30. Fabiano / Mt boa notícia, rsrs. Mas e se o kra n passou a perna nele??? E realmente valia mai??? Pela grana q elerecebeu, seria melhor a satisfação de devolver a dona e falar oq valia, do q chegar só com a grana q ele chegou…

 31. This charger is so handy for travel. I have used many of the connectors and all worked well. You will need either the AC usb adapter or car usb car charger adapter but this piece eliminates carrying all those cords for various electronics. I have ordered 6 of these and all work well. There are some obsolete connectors which I don’t use but the compactness of this unit is great.

 32. I’ve been surfing online greater than 3 hours lately, yet I by no means discovered any fascinating article like yours. It’s pretty value enough for me. Personally, if all web owners and bloggers made excellent content as you probably did, the internet can be a lot more useful than ever before. “I thank God for my handicaps, for through them, I have found myself, my work and my God.” by Hellen Keller.

 33. Du tar nydelige bilde Marit! Og selv om Lars Andreas sine er bedre – sÃ¥ er jo det ikke det samme som at dine er dÃ¥rlige. Han er bare utrolig dyktig!!! Var pÃ¥ kurs med han i høst, og ikke bare er han en dyktig fotograf – men ogsÃ¥ en dyktig formidler. :)Ha en fin ettermiddag/kveld!Klem fra Hege

 34. Håller med Josefina, släng upp ett kontonummer så är vi säkert många som kan ställa upp med en hundring eller två var!

 35. Shiver me timbers, them’s some great information.

 36. What a great resource this text is.

 37. Oh no and I just found your blog today. Came across your site looking for a good recipe for Pa Tong Goh. Thank you again for all the hard work you put into the site. Best of luck to you.

 38. September 1, 2007 kumusta naman ang themes ng iyong mga kwento, ha. puro tungkol sa friendship-na-may-romantic=love-na-di-naman-nafufulfill. haha. therefore, di yan fiction.

 39. , sexual intercourse: Sexual union between humans involving genital contact other than vaginal penetration by the penis. BAM. Sex is sex people! I’m fairly new to this whole lesbian sex but umm… what’s fisting? it kinda sounds painful, sure hope it’s not sticking your fist up anywhere…

 40. Free knowledge like this doesn’t just help, it promote democracy. Thank you.

 41. Como eu sou competente, fazer uma menina ( não mulher ainda, viu Mailda ) que alem de linda no aspecto externo é muito linda na sual alma , no seu carater enas suas açoes. Amo voce minha filha e agradeço a DEUS por ter me dado voce.

 42. I think you’ve just hit the nail on the head. Online is my source of friendship too but chatrooms are lonely. I am finding more pleasure from one on one conversations through chat programs like Skype, GTalk, etc …

 43. There’s nothing like the relief of finding what you’re looking for.

 44. Pleasing to find someone who can think like that

 45. The thing about the “happening” that’s so creepy is that there really wasn’t any other way to get rid of the guy. Lana tried to throw him out of her life over and over and he wouldn’t leave her alone. He basically held her and her daughter hostage by threatening their lives. I wish poor Cheryl and Lana were spared the trauma, but I honestly think his death was the only way they could have possibly been done with him.

 46. To me, a marriage without sex is just a deep friendship (at best). It is a must, or else why bother getting married in the first place? Sad for your friend’s friend. Of course sex ebbs and flows to some extent in a relationship, but that is far different than *never* having sex. Sad!

 47. I love these articles. How many words can a wordsmith smith?

 48. Toată copilăria am fost îndopată aiurea cu medicamente alopate. Ca urmare sănătatea mea e destul de delicată, ca să mă exprim eufemistic.Printr-un concurs de împrejurări extrem de puţin fericit pentru mine, am ajuns la Centrul Naţional de Acupunctură unde am fost tratată cu acupunctură şi medicamente homeopate. Absolut surprinzător pentru tine, aceste tratamente au avut efect. Efect nu prezent doar în mintea mea ci constatat de către medici alopaţi.Qed.

 49. dit :Sympa ces soirées-là… Je ne connais pas du tout, à chaque fois que tu nous parles “miouzic” j’ai l’impression d’atterrir d’une autre planète car je ne connais pas les groupes que tu cites (et pourtant pas l’impression d’avoir zéro culture musicale). Donc je vais aller écouter ça. Chérimari n’est JAMAIS allé à un concert et je pensais à cette éventuel cadeau, un jour… Et le tien, il a apprécié ?

 50. Ponieważ soja się nie udaje już drugi rok z rzędu, wezmę się za cieciorkę!!!! Jupi. A ziemniaki owszem owszem wspaniale wykopać takie własne. Pozdrawiam.

 51. After reading your post i have a better understanding of How to Optimize USB for Quick Removal.Your post have the information that is useful and very informative.Your post includes great step and you managed to keep it simple and understandable. I would like you to keep up the good work.thump up and thank

 52. Wow! Great to find a post knocking my socks off!

 53. 30/11/2010 – 9:05pmtienes razón con lo de messi, carvalho le mete, xo le da mal, i messi lo hace fatal, es verdad.En cuanto a guardiola, eso lo hacen todos los entrenadores, jugadores, etc.

 54. Thank you so much for this article, it saved me time!

 55. Daca prostia ar durea, ai urla de s-ar sparge geamurile. Culmea imbecilitatzii e aia cu “Liiceanu – licentza si doctorat la stat”, asta in anii 60 in timpul comunismului triumfator. Iar a acuza azi pe cei care studiaza la stat e iar o tampenie. Sau esti PR-ist al vreunei butici puturoase de diplome?

 56. That’s the smart thinking we could all benefit from.

 57. This is a most useful contribution to the debate

 58. My arms are naturally thin and wiry. Even at my fattest on the Lyrica, I never developed bingo wings. They probably look thinner here than they really are because of the way I’ve turned my wrists to show the injection sites.

 59. Rollerball (1975), mostly for its dystopian vision of a future stuck firmly in 1970s fashion.Death Race 2000 (1975), mostly for its dystopian vision of a future stuck firmly in 1970s fashion. Oh, and the scene where they run down the wheelchairs. Breaking Away (1979), American Flyers (1985) and White Men Can’t Jump (1992) were also memorable.

 60. Question on a related plant – does anyone have any idea why my Chinese Flowering Garlic Chives aren’t flowering? I’ve got lots of grasslike leaves, but no actual chives yet.

 61. This is what we need – an insight to make everyone think

 62. I told my grandmother how you helped. She said, „bake them a cake!“

 63. Dobrý den ,problém může být v parazitech, ty v noci přelízají z konečníku kamkoli ( a přenášejí E coli, která je ve střevech). Bylo by dobré je přeléčit . Vakcíny jsou problém, protože nikdo neví, co do budoucna udělají. Není dlouhodobá studie.Petr Lukeš

 64. So that’s the case? Quite a revelation that is.

 65. I’d must examine with you here. Which isn’t something I usually do! I get pleasure from studying a put up that can make individuals think. Also, thanks for allowing me to comment!

 66. Fed give-away! Den kjole er sÃ¥ flot 🙂 Jeg elsker ryggen og, ja, alt ved den. Wauw!Sikke et godt spørgsmÃ¥l. Jeg synes det er meget svært at svare pÃ¥, hvad man ønsker sig allermest. Jeg kunne være “romantisk” og sige en hyggelig aften i familiens skød. Og jeg kunne være materialistisk og nævne alle de fede ting i verden, som jeg ønsker mig! Men mest af alt ønsker jeg mig nok en fantastisk jul med de mennesker jeg elsker. Det er jo en perfekt gave i sig selv :-)xx

 67. I'm so in love with the lavender Halston dress. That one is straight from their archives.The tailored Michael Kors is also darling.Love these color-themed fashion round ups, CC.

 68. Most help articles on the web are inaccurate or incoherent. Not this!

 69. A good many valuables you’ve given me.

 70. My adult kids will be joining us at the beach this summer, so looking forward to hanging out with them. You’re pics are wonderful and just think that next month you’ll be off the market!!! This whole year has gone by way too fast and soon we’ll be wrapping Xmas gifts!

 71. L’amour que tu dis ?! Mouais… C’est parce qu’elle lui a pas encore montré ses rollers en parpaing, et/ou qu’elle lui a pas encore fait le coup de je passe l’aspirateur deux fois par jour… et non je ne suis pas névrosé. Il faut attendre encore quelque temps pour savoir si elle l’a vraiment trouvé. L’amour.

 72. Sushi dates are the best – Kirk and I did the same last night! And I’m with you – I love being busy at work, so it flies by. Even if it’s a little stressful, I work best with a tight deadline for sure.

 73. Whoever edits and publishes these articles really knows what they’re doing.

 74. Kick the tires and light the fires, problem officially solved!

 75. Haha! Moi Guillaume, j’essaie de tout dire si j’ai une tite-crotte sur le coeur, parce que j’ai pour mon dire que si je le dis pas, l’autre peut pas savoir s’il a fait quelque chose qui me blesse!

 76. Pessoa desculpa,moro na cidade de Descalvado, próximo s São Carlos, interior de SPA Rede Record saiu do ar, agora mais ou menos 22,40 hs, ficou com traços coloridos e congeladosessa foi a única maneira que encontrei de avisá-los, por favor verifiquem o nosso sina grata

 77. Comme tu as raison pour les encouragements du début! J'avais l'impression d'être dans une autre dimension! Cette expérience Restera gravée ! Je ne la regrette absolument pas (Meme si je dois avouer que ca serre un peu le coeur d'être de l'autre coté de la Barriere !)

 78. Sonen bé els primers passos i sembla que t’hi faràs amb la situació sense adonar-te. Si sents molta morrinya avisa que aprofito uns quants punts d’Iberia Plus i et faig una visita ràpida

 79. Wow! This could be one particular of the most useful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Actually Fantastic. I’m also a specialist in this topic so I can understand your effort.

 80. Have to go with “Eraserhead.” Love it, bought the DVD off Lynch’s site when it came out. Never seen it through in a sitting. In college, before it was readily available, I had to go to the library to watch it on VHS in a crappy little library viewing room with a tiny tv. Each time I was woken up by the librarian telling me the library is closing.

 81. Your posting really straightened me out. Thanks!

 82. I think Habari is a serious option alright. Besides all the technical benefits it does have over any other blogging engine, you would find by your self that its community is just unmatchable 😉

 83. Awesome posting man, I incredibly like the look and also the feel of this kind of blogging site. You write certainly well, you just need to be a aware guy. Will undoubtedly come back

 84. John: Hubby and I went to Petros tonight (Friday). It was packed, the service was wonderful, and the food was fantastic. We LOVED it! Had never heard of the restaurant in the valley until you wrote about it here. Thanks SO much for keeping us up to date on restaurant happenings. This one is a great addition to State Street.

 85. The Democrats are no day at the beach, but after what the conservatives have done to Obama this year, any black person who sticks around with the Republicans must have a serious personality disorder, a need for money (in Steele's case), or both.Talk about a lack of self-respect …Oh, and Mr R, I forgot when it was that I last called you a shithead. Since I forgot, I think I will have to call you a shithead again. Mr R, you're a shithead.

 86. Pozfravljam ovakav nacin reklame. Pretpostavljam da je antivirusni program dobar a nakon promotivnog perioda cu reci svoje misljenje o njemu potpuno kvalifikovano. Nadam se i da cu osvojiti nagradu od jedne godine besplatne licence. Malo li je.

 87. Maybe I was a semi-hard, cold bitch.Thank you for your quick replies to my post here and on another thread.They are very much appreciated.It’s really nice when someone reaches a hand out.

 88. That hits the target dead center! Great answer!

 89. Very true! Makes a change to see someone spell it out like that. 🙂

 90. काका,डिसेंबर मध्ये एक ब्लोग लिहिला होतात ‘ लोक लग्न का करतात?’ त्यावर comment करताना मी तुम्हाला विचारला होतं कि “3. ata tari sukhi ahes na? ” ह्या विषयावर काहीतरी लिहा. तुम्ही अप्रत्यक्षपणे माझ्या तिस-या प्रश्नाचं उत्तरंच ह्या लेखातून लिहिलंत.लेख सुंदर . खरंतर मन म्हणजे वाळलेल्या पाल्या पाचोळ्यासारख च आहे. Control मध्ये ठेवून वापरलं तर शेकोटी म्हणून पण वापरता येइल नुसतंच उधळलं तर नुसतीच वावटळ. एका ‘yet another ‘ चांगल्या लेख साठी आभार.

 91. Intelligence and simplicity – easy to understand how you think.

 92. Hey, you’re the goto expert. Thanks for hanging out here.

 93. Kaisa,oikein arvattu1Se televisiosarja on kamala. :(Markkinoilla oli varmaankin vipinää, päätellen pysäköityjen autojen määrästä. Ajoimme paikan ohi perjantaina, ihan joka vuosi ei viitsi niille markkinoille tulla.Maisu,lapsuusmuistot ovat korvaamattomia. Onneksi suurin osa niistä on hyviä. :))Vanhat portaat ovat nostalgisia, voi vaan mielessään kuvitella, ketkä niitä pitkin ovat kavunneet.

 94. Thanks for all the glorious music, art, & commentaries. I don't comment much, but do love your blog entries.I heard the fabulous Widor Toccata (from the 5th) on Sunday–as a postlude to Morning Prayer in a little country church. The organist was from the cathedral in the Niagara Diocese and the choir was the Elora Festival singers with Noel Edison. A great start to a full day of the Elora Music Festival, which ended with the Trinity College Choir. I'm still floating on a cloud.

 95. You get a lot of respect from me for writing these helpful articles.

 96. I’ve been looking for a post like this for an age

 97. tro du homosexuelle Tore tycker att det känns att klä av sig i samma situation med duschrummet fullt av bõgskämt? Att tycka situationer är obehagliga har inte med kön att göra.

 98. Hey, you’re the goto expert. Thanks for hanging out here.

 99. zegt:Och wat een verdrietig nieuws, ik lees het nu pas. Arme poes en arme Wolf omdat hij z’n vriendje nu ineens moet missen. Ook ik zal hem missen, die lieve gekke kat die zo vaak ergens op een foto van jou verscheen.Sterkte.

 100. After reading this I thought it was very informative. I appreciate you taking the time to put this blog piece together. I once again find myself spending way to much time both reading and commenting. What ever, it was still worth it

 101. What a pleasure to meet someone who thinks so clearly

 102. Your article perfectly shows what I needed to know, thanks!

 103. Marius noemde het al: op 26 oktober vindt een reprise plaats (in verkorte uitvoering) van de schitterende musical El en Ben tijdens de caféliedjesmiddag in het Historisch Museum Haarlem. Een co-produktie van theatergroep Eglentier en het Haarlems Huiskamerteam.Omdat de ruimte beperkt is is de toegang op uitnodiging. Speciale actie voor RaDalezers die de musical gemist hebben: stuur mij tot 10 oktober een mail dan ontvang je een uitnodiging.

 104. In Valea Bogatii pe zona respectiva este limitare la 40, separatoare de banda din plastic umplute cu … apa, nisip, etc, si politia zilnic sta cu radarul. Cauza acestor masuri au fost numeroasele accidente cu victime din zona respectiva.Efectul masurilor a fost – mult mai putine accidente => mult mai putine victime.Asemenea masuri ar trebui aplicate si pe DN1.

 105. You made some decent points there. I looked on the net to find out more about the issue and found most people will go along with your views on this web site.

 106. If your articles are always this helpful, „I’ll be back.“

 107. Hi HilaryIt’s been nice to read about the extended break you had. And you gave me a reminder to go see some more of Vermont while the summer still hangs about.I’m excited by the new direction we’re all walking, however, so am inspired to spend more time at the little screen too AnthonyAnthony Smits invites you to read

 108. Gosh, just discovered your amazing site and your post with all of the coffee cakes…. just stunning! This is definitely where I need to come for CAKE. Thanks!

 109. Oerhört fint! Mycket glad över att det finns människor som dig Johan. Allt man hör nu för tiden är att generera maxim…

 110. Whoever edits and publishes these articles really knows what they’re doing.

 111. y esa es la represión que se ve, que es tangible, objetiva, al alcance de los periodistas criticos…. habrá que imaginar la que permanecerá oculta, en camaras clandestinas, en campos militares, en aviones que sobrevuelan el mar, la que ejerzan batallones y grupos de choque al puro estilo de la extinta DFS… el nuevo pri desemplovando los manuales de operación de Diaz Ordaz y Echeverria… si para eso quieren su super secretaría de gobernación…

 112. Articles like this are an example of quick, helpful answers.

 113. Larie Wilkinson – I am so proud of all the hard work that everyone put into this wedding, Tiff you did a wonderful job creating this special day for you and Cesar. It was absolutly picture perfect love. I wish we would have had pictures with you too but realize that the memories of this special day are plenty. Simply beautiful. Love you bothSeptember 14, 2011 – 5:58 pm

 114. Zwyczajnie jadÄ…c do Niemiec trzeba spodziewać siÄ™ chamstwa, które w Niemczech jest tak naturalne, że wy siÄ™ przyzwyczailiÅ›cie.Zgadza sie. Dlatego tak przyjemnie jest jechac do Polski, gdzie w sklepie, w pociagach i w urzedach klient naprawde czuje sie jak krol.

 115. En fait je comprend pas l’interet de faire une source différente pour chacun. pourquoi celle que tu utilises ne m’irait pas?PS: formatage fait, toujorus rien de bon.

 116. to be a considerable underestimate. There are political implications for tribal/regional/political or religious groupings in reducing their fertility so no government is likely to seriously try and reduce the fertility of that part of the population which is their own power base.However, masses of young men with no position in society are a social time-bomb so the African governments will increasingly encourage the emigration of their surplus young men to Europe.

 117. July 3, 2012 With havin so much content and articles do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My website has a lot of unique content I’ve either created myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the internet without my agreement. Do you know any ways to help stop content from being ripped off? I’d truly appreciate it.

 118. Thanks for taking the time to post. It’s lifted the level of debate

 119. I cling on to listening to the rumor speak about receiving free online grant applications so I have been looking around for the most excellent site to get one. Could you tell me please, where could i find some?

 120. Now I know who the brainy one is, I’ll keep looking for your posts.

 121. Reading posts like this make surfing such a pleasure

 122. You really found a way to make this whole process easier.

 123. Genie, skipping over the historical debate, populism is currently the only hedge against the complete control of the left which controls most non-democratic political institutions.Anonymous, though if the BBC's viewership keeps dropping and becoming marginalized, it might become hard to force people to pay a tax for something that no one usesEdward, not unless I turn into one of those "moderate" Republicans eager to show up and complain about how the party is sooooo right wing now

 124. Ha ha… I was just browsing around and took a glimpse at these comments. I can’t believe that there’s still this much fascination. Thanks for posting about this.VA:F [1.6.5_908]please wait…VA:F [1.6.5_908](from 0 votes)

 125. “cross-party”, I really just meant that it wasn’t tied to any particular party. The more correct term (and the one ) is “cross-party/no party group”.

 126. A piece of erudition unlike any other!

 127. I’m experiencing a situation with your rss feed . Don’t know why I am not able to subscribe to it. Is there anyone getting similar rss problem? Anyone who is aware of kindly respond. Thanks

 128. Hey, good to find someone who agrees with me. GMTA.

 129. “normally associated with countries where women are oppressed and disempowered. ”Well, let’s not get too specific about the actual demographic makeup of the UK these days. People bring their cultures with them.

 130. If you wrote an article about life we’d all reach enlightenment.

 131. Superb information here, ol’e chap; keep burning the midnight oil.

 132. A good checklist for that first chapter! No overdone details with mine. (Anywhere in the book!) Ironically, my publisher requested a prologue for my first book. The next two don't contain one though.

 133. Fin tapet! Hoppas det var dotterns val!Angående sängen tror jag även där att din dotter kan få bestämma färgen själv med vägledning av sin rara mamma!Ha en mysig kväll!

 134. new book Posted January 8, 2010 Filed under: Books | Tags: Books, Pain | Painful Yarns byLorimer Moseley has received a great review which you can read

 135. It’s like you’re on a mission to save me time and money!

 136. I searched a bunch of sites and this was the best.

 137. A vak is látja tehát hogy aki az istenek barátja az mindent meg tehet, képzeljük el mi történt volna ha az Amerika barát elnöke lehetett volna Jugoszláviának. Nem lett volna semmi bombázás, halomra lőhettek volna bárkit a demokrácia nevében és legnagyobb dicsőségére. És ezt szerintem Szerbia megtanulta egy életre, ha nem, majd meg fogják.Tetszik / Egyetértek: 0 Az értékeléshez be kell

 138. Get a new camera man. Can’t tell what’s going on for all the twisting and turning. Jesus…come on…Going back to the fight. I was there and I was cage-side. His hand left the mat while he was bobbing up and down and moving to his opponent. I find it hard to believe that Blue (blue corner) would have unleashed a kick like that without knowing that the hand was up.

 139. I feel so duped. I really didn’t know that and I have bought that brand of spice! Duh on me! I will start paying closer attention to what I buy now! Thanks for the heads up.VA:F [1.9.21_1169](from 0 votes)

 140. Gorgeous photos, gorgeous couple! I agree with Ginger…you have outdone yourselves!And…we had a GREAT weekend with you both – cant wait to do it all over again! 🙂

 141. Simply wish to say your article is as astonishing. The clearness in your post is simply spectacular and i could assume you are an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the enjoyable work.

 142. Its like you read my mind! You appear to know so a lot about this, like you wrote the book in it or something. I feel that you can do with some pics to drive the message home a bit, but instead of that, this really is wonderful weblog. A amazing read. I’ll certainly be back.

 143. Why Hillary is in London…Afghanistan: The London Conerence, organized by the British Prime Minister Gordon Brown, will take place in London, UK Jan. 28. High-ranking officials from more than 60 states, including UN Secretary General Ban Ki-moon, US Secretary of State Hillary Clinton and Afghanistan’s President Hamid Karzai, will attend the meeting.

 144. Are you able to love someone romantically without lusting on their behalf? Does love die inside a partnership when the lust vanishes? Is keeping the lust levels in a healthy level answer to a great relationship?

 145. I don’t get it. This one simply doesn’t have the space to collect the ejaculate. So even if they fool someone for once into trying it, the resulting inconvenience would never translate into a re-purchase. Did they not try it once before launching the product?

 146. Hello There. I discovered your weblog using msn. This is an extremely smartly written article. I will be sure to bookmark it and return to read more of your useful info. Thanks for the post. I will certainly return.

 147. Buen periodista; lei practicamente todos sus articulos; la periodista PILAR EYRE saca en LOC (suplemento sabatino de EL MUNDO) un magnifico reportaje de Luis, como compañera que fué de él.Descanse en paz.

 148. this recipe sounds great. my father is from argentina and i grew up loving empanadas. living in ny, it was real easy to find them in queens. i live in nc now and i haven’t been able to find anywhere that sells them and I tried fixing my own using a Cook’s Illustrated recipe but it didn’t compare. I’m definitely going to try making these this weekend. They look delicious.

 149. dzsuba1 on October 1, 2012 Hey Marty! Thanks for your lessons, they’re great For Cold Shot probably you would agree to check out Tommy Katona’s lesson. He is really into SRV and explains how it is played properly! He is a great player. Anyway, keep going on with your hard job to teach us playing the guitar! Thx. PS: I really like your guitar!

 150. Finalmente um C.T a altura do nosso poderoso Timão. Agora estou ansioso para ver o estádio.. Parabéns Andres, há alguns anos atrás com MSI, Dualib, Kia era dificil acreditar em alguma coisa. Vejo honestidade no nosso presidente. Vai Corinthians!

 151. Sucesso Isa!Voce tem muito bom gosto… essa sua historia de vida, e o dia a dia junto ao mar, te deramum foco aprimorado e amadurecido para as intervenções! Tem todos os ingredientes para dar super certo!Um beijo,sandra telles

 152. we prefer to honor several other internet web pages on the net, even if they aren?t linked to us, by linking to them. Underneath are some webpages really worth checking out

 153. : Avez-vous seulement compris pour laquelle de son action d’élue Jacqueline Rouillon reçoit la légion d’honneur ? Ne voir jamais que le doigt qui montre la lune n’est pas le meilleur signe de clairvoyance.

 154. Le fameux compte-rendu qu’on attendait depuis 6 semaines!Pas mal, c’est bien l’ambiance qui est rapporté par les joueurs revenant du Happy Slam: ambiance détendue et bonne enfant, un rien d’amateurisme chez les organisateurs.Cucumber forever!

 155. Well, Calgary elected my favourite mayor of any city in recent memory, Naheed Nenshi, although Mr. Nenshi insists he won the election almost solely on the basis of his good looks. May they make a further enlightened choice with any of the ABC party candidates.“First gain the victory and then make the best use of it you can.” – Horatio Nelson (And now I have Abba’s “Waterloo” as an earworm for the foreseeable future. Could be worse, I guess.)

 156. Stuff like that makes me giggle….. People trying to pond off crappy saddles for show saddles!!!! The 2nd one scares me….. 159.00$ for it?? Is it real leather? How is the tree?? Is it one of those saddles from India?? Scary!!!! At whole sale a good saddle cost soooooo much more than that!!! So it makes me wounder what is wrong with it!!!

 157. In der Fernsehansprache gestern um 20:15 hat Bundespräsident Köhler bekanntgegeben, dass er den Bundestag auflösen wird. Dann werden wir in den kommenden Wochen einen kurzen, aber heftigen Wahlkampf erleben.Und wir werden neue Wahlkampfmethoden kenn…

 158. Lo de Israel son crímenes de guerra, sin duda, pero lo mismo ha hecho la OTAN en Afganistán y tampoco es que nadie haya ido a juicio por ello…vamos que antes deberíamos hacer algo con la viga que tenemos en el ojo que con la paja en el ojo ajeno.

 159. What a joy to find someone else who thinks this way.

 160. In the past three weeks I’ve gone to my boyfriend’s church twice. I had been staying with him and his parents. This is not my regular church, but should I have given an offering?I didn’t even think of giving an offering when I went (my parents always take care of it at my church, as did my boyfriend’s parents when we went to his church), but when the offering plate went around and they gave a subtle glance toward me, I began to wonder if I was responsible for my own church offering.

 161. dulu masa af3 aku minat marsha..perangai aku pun terikut gedik mcm dia..time tu form1…huhuhuhuhuuHot debate. What do you think? 13  4

 162. That’s a clever answer to a tricky question

 163. Now I’m like, well duh! Truly thankful for your help.

 164. Love your answer, Katie! I totally agree. Anyone ever read “Captivating” by John and Stasi Eldredge? A great read that explores the deepest longings of a woman’s soul…

 165. The dress, the jerkin, the boots – fabulous! I remember you finding the Jean Varon, what a steal! I wouldn't run away – I'd join you (if you'd have me)!It'll be the usual dozing off in front of Autumnwatch and a early night before work (last shift, hooray!) for me. Have a pint for me darling x

 166. Liebe Carmen,Erstmal vielen vielen Dank für diese wundervollen Bilder!!Wir hatten richtig viel Spaß, und freuen uns das der Tag auch für dich so erfolgreich war!Ganz liebe grüße von uns bis bald!!

 167. Tuesday, June 12, 2012 – 3:56 pm This looks divine!  I'm now convinced summer has arrived I love to toss a head of romaine on the grill – sliced in half and flat side down for just a few minutes. I chop it and serve as a warm salad.

 168. The white millionaires club is stealing it all while you fools are pre-occupied by crap such as the anti-smacking law and the all blacks. Time to wake up idiots!

 169. The ability to think like that shows you’re an expert

 170. I have always had a super-sized pair of rose-colored glasses on, as you well know from some of my writing. I am enjoying every minute of this trip. More pictures on the way, but I am not sure if I can write the copy to go with them…they are breathtaking.

 171. Your’s is the intelligent approach to this issue.

 172. Your answer was just what I needed. It’s made my day!

 173. Too many compliments too little space, thanks!

 174. That’s a subtle way of thinking about it.

 175. Pretty great post. I simply stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed browsing your blog posts. After all I’ll be subscribing for your rss feed and I’m hoping you write once more soon!

 176. I’m actually very impressed with your whole homestead. Had to ask though: whats with the block home in the cold country? you had the foresight to build the chickens winter housing from straw so why not continue that way with the house? Just curious, not attempting to offend in any way. Tim

 177. Kathy – certainly understand Betsy. hope I didn’t put any pressure on you. you need to take care of yourself first before you can do anything else. wishing you continued healing.

 178. I really wish there were more articles like this on the web.

 179. 1ad…ja lisäys vielä: vaikka olisinkin kiinnostunut Suomalaisten artistien levyistä niin miksi voidaan olettaa todennäköiseksi että tekisin niistä kopioita ulk. kiintolevylle…ja vieläpä esim. minun tapauksessa 4 eri kopiota 4:lle eri levylle jotka ostin siis 2011 aikana.

 180. I cannot tell a lie, that really helped.

 181. its close relatives and could provide everyone – as close relatives members as their friends. [Eckersley Garden Architecture] Tags: contemporary garden, contemporary garden design, contemporary outside design, Eckersley

 182. Hej! I’ve been lurking on your blog for a while, but these pictures look so lovely I want to delurk and say something. (Great blog by the way!) That picture of your tent with the mountain backdrop just makes me want to leave everything and go on a hiking holiday. Wow… And I hadn’t realised you took Morran with you, sweet! Wish you all the best for the rest of your holiday.

 183. The paragon of understanding these issues is right here!

 184. I do believe all the ideas you’ve presented in your post. They are very convincing and can definitely work. Nonetheless, the posts are very short for newbies. May you please lengthen them a bit from subsequent time? Thanks for the post.

 185. J’ai vu cela. On ne dit pas qui a porté plainte mais ce ne peut être que le juge de ligne…Qui officiat pourtant hier aux qualifs de Wimby..Sa blessure ne devait pas être bien grave..

 186. The only biblical text that requires that Jesus be “sinless” is in Hebrews, though the BoM picks up on this theme often, which is why I think LDS are attached to it. While I am not opposed at all to a robust notion of Jesus’ humanity, I think that you have to account for those passages. Anyway, I find your assertion that #2 and #3 don’t belong to the historical Jesus to be quite odd and would like to know your argument. I am also not sure that #4 is an accurate understanding of Jesus’ teachings, nor that post-Enlightenment economic knowledge helps us understand how ancient economies worked.

 187. This is way more helpful than anything else I’ve looked at.

 188. Cheers pal. I do appreciate the writing.

 189. The genius store called, they’re running out of you.

 190. Thanks for sharing. Always good to find a real expert.

 191. This „free sharing“ of information seems too good to be true. Like communism.

 192. I just want to say I am all new to blogging and certainly loved you’re web blog. Likely I’m likely to bookmark your website . You actually come with outstanding posts. Thanks a bunch for sharing with us your webpage.

 193. In effetti non ritengo giusto insultarvi perché le vostre battute colpiscono i disabili. Mi pare sia più giusto farlo perché fanno cagare.Well-loved.

 194. Sneha,'Duly authorized under the law' refers to the laws which authorize the production and sale/distribution of the product in the country from which the product is being imported. Hence I used the words 'in the context of importation'.I hope that clarifies your doubts.

 195. Didn’t know the forum rules allowed such brilliant posts.

 196. …una fascia di gomma che riveste i bordi del suo telefonino e che costa ben 29 euro.Stica…Ottimo esempio di tafazzismo.La Nintendo, dopo che ha aggiunto la custodia in gomma antiscivolo (e anticaduta… :D) ai telecomandi WII mi ha spedito A CASA la suddetta custodia dato che nei primi esemplari venduti non era ancora inclusa.Non serve altro.SalutiMichele

 197. Hello, i think that i saw you visited my website so i came to “return the favor”.I’m attempting to find things to improve my web site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 198. When you think about it, that’s got to be the right answer.

 199. Đấy thèm thì đi ăn đi ở nhà có nhiều món hic hic , thèm đủ thứ chắc do chịu trứng blog nè. chị mà dạo quanh 1 hồi thì cũng đói và thèm lắm. Nhưng ở đây nhiều cái thiếu thốn thành ra chịu nhịn

 200. about China is very true: huge, consequential, and profoundly unresolved. Moving forward, China ought to pause and think through whether success is only measured by economic growth and per capita income, citizens ought to band together and voice their concerns to the government and policy makers, and human capital ought to be developed so that a society of management capabilities, science, trust, and civility can be built. It takes time and thoughtful debates but isn’t slower and better in vogue?

 201. September is my absolute favorite as it's in the between of change in season, time and life. The time of thickest fashion magazines, the best assets of both summer and fall and of course: my birthday!juliet xxx

 202. Back in probably 1998, I was out to dinner with friends here in the city. My friend, a guy, was drinking his beer (it was in a glass, not a bottle) when he found something in his mouth…and he spit it into his napkin. It was a fingernail. On the large size. A huge fingernail clipping. Needless to say we were all rather grossed out. And this dude is one huge germaphobe (even beyond me on the spectrum). He totally freaked.I seriously love the image of some worm-like creature doing a jig on Sister C’s salad. Hilarious…gross, but hilarious.

 203. Pin my tail and call me a donkey, that really helped.

 204. Thanks for this posting! I currently teach composition at the University of New Mexico and have had the gall to make my students try blogging. Your blog on photos and photo rights was of particular interest to our class this past Monday. Thanks for your insight!And if your interested, please visit our blogs! SamSamantha Tetangco posted

 205. This is the perfect way to break down this information.

 206. OMG with that second order! So glad that the Starbucks is all open so the employees can't spit in drinks without everyone seeing.Back when I still ordered fancy coffee I was a grande soy cinnamon dolce latte girl. Now I'm a grande bold with cream and 3 splendas. So boring.

 207. Love this video and love you guys, your Christmas album probably has to be one of my favorites!! Merry Christmas and I hope that you have a Happy New Year!!

 208. Please check out "www.mrmulcahy.com", "17'Vietnam". Dedicated to friends: PFC Johnny Mailloux, USMC, casualty of war on 24 Nov 68. Found on panel 38 on the west wall, line #50. CPL Billy Flint US Army, casualty of war on 01 Sep 68. Found on panel 45 on the west wall, line #18 of the "Vietnam Veteran's Memorial". Denny Gray, dying later from problems stemming from the war. We grew up in the projects of East Lynn, MA, the po side of town.

 209. It’s spooky how clever some ppl are. Thanks!

 210. We’re actually meeting a Mandarin tutor today, so maybe she can double up as a translator as well? Gosh! The 8th floor. Surely you have to pay a premium for an 8th floor flat in China? I know when I was picking my phone number I steered well away from all the 8s…

 211. I never thought I would find such an everyday topic so enthralling!

 212. Uno que si se lo regalan el otro que si vuela y los otros que no saben como decir que tienen unos equipos que vamos… de lo más profesionales con 3,4 y porque no existe sino dirian que tienen 20 gigas de ram como si nos importara la tarjeta grafica que tiene cada uno…la única mierda es que usen un foro para hablar cualquier cosa…hay que estudiar más y dejarse de comentarios idiotas!!!es el precio que tienen y punto sino te interesa no lo compres y ya!!!!

 213. Fel, andelen moderata väljare i flerbostadshus är lägre än andelen i villor/radhus på Lidingö och i övriga landet.Att rubba balsen till förmån av ökad flerfamiljbebyggelse är ett riskabelt äventyr för borgeliga partier. Flerfamiljsbebyggelse är vänsterpolitik.

 214. for Your Next Mexico Vacation then make sure to swing by Vacation Travel Site and let us help you.A Mexico vacation is the perfect way to reward your self for all your hard work this year. You can f… year after year. When most people think of Mexico they imagine sunny beaches. Considering that

 215. Une personne qui ne se prend pas au sérieux, toujours prête à rire de tout et d’elle-même! Une personne entière surtout, et sur qui on peut compter.Voili voulou ma petite définition personnelle! Bisou bisou!

 216. Here are a couple of examples:Past tense: The invention of the motor vehicle (car) eventually rendered the horse and carriage obsolete.Future tense: If you drop your mobile phone in the bath, it will render it useless (i.e. damage it).I hope this helps.

 217. Your posting is absolutely on the point!

 218. Ou comme les femmes (et sans doute les hommes aussi) ! Les plus tape-à-l’oeil sont celles (ceux) qui ont le moins à offrir.

 219. Whoa, whoa, get out the way with that good information.

 220. I agree! A child can never have enough books! My favorite is Mo Willem’s pigeon series and Ian Falconer’s Olivia the big books. I’ll look into The Grufalo. I hear you about the time. It is a hard balance for a while especially both of your kids are still very young. Take your time and enjoy your kids!

 221. Merhaba,ben Almanyada yasayan, 22 yasinda bir Ãœniversite ögrencisiyim. Popom cok düz ve “sekilsiz”. Fazla bilgim yok ama Popopmu yaptirmayi düsünüyorum. Acaba hangi metodlar var, fiyatlari ne kadar ve ne kadar zaman harcamam gerekiyor. Lütfen bana bilgi verin.Dilan ****

 222. Thank you so much for this post, Kimberly. I can certainly relate and am in a similar situation to you, though I only have 7 children. I have been pregnant and/or nursing for 18 years and am feeling really tired. I have clicked on your couch to 5K link and will take a look. I know exercise would be a key for me.[]

 223. ruth.Ordinarily I would agree with you. The Sinclair and Manning allegations combined with the Rezko and other indictments and the national attention may force their hand.Who is going to be the fall guy? Their is big money behind Obama and some of it has origins in the Middle East.What would the mob do in a situation like this?

 224. – see answers below:1. This could happen but in most cases they won’t know how to do this, especially if the domain is expiring in which case there is no owner to respond. It is a risk and if you really think you’ve found a gem then buy it, but when you’re starting out it’s better to hedge your bets as much as possible.2. Every domain is different and every company is different so it really comes down to doing the research and determining the specific value proposition that would make sense to them.

 225. Bardzo dziÄ™kujÄ™ wszystkim za życzenia i tu, i pod tamtÄ… notkÄ…, i za telefon Nietoperka też dziÄ™kujÄ™ PoÅ›wiÄ™tujemy wieczorem bo teraz zmagam siÄ™ z epubami i nawet nie mam siÅ‚y już siÄ™ na nie zÅ‚oÅ›cić. Jakby co trzymajcie kciuki – tak czy siak muszÄ… zacząć mi wychodzić dobrze. Pozdrawiam ciepÅ‚o

 226. Thank you for sharing, Dr.Stanton.Glad that you mention that the first place the body stores fat is around the organs on our abdomen and initially remains not readily visible. Unfortunately lots of women don’t realize that even if they look skinny, they still need to watch what they eat and exercise at least two-three times a week, because they might be obese inside.Breathe, smile and be happy.

 227. Lamento tu ofrecimiento, busca otras maneras, eres inteligente, puedes venderte en un par de millones, pero sólo solucionarás una parte de tu problemas no crees?…Pide a DIOS por tu vida, EL te dará lo necesario para ti y, familia.SaludosWalter Crisóstomo.

 228. This article achieved exactly what I wanted it to achieve.

 229. Modest Mouse – King Rat…That's yet another movie one cannot see… :-)I totally understand the copyright limitations on some videos, I just don't like being teased with things I can't see.For instance, doing a search, finding what you're looking for and only afterwards being told "ah, but you cannot see it!" totally sucks…I do appreciate all your hard work, it's just the teasing that I can't stand… 🙂

 230. Thanks Jason! Hope you have fun using our free stock images for your blog. Clicking on ads helps us keep the lights on, so we appreciate it. Glad to know bloggers are using our pics — enjoy and pass the word around!

 231. A580 now or wait for the A77? I would wait! Here are the confirmed specs: Sony Alpha 77 – Full Specs and pics | sonyalphalab.com Best, Jay __________________ Members don't see ads in threads. Register your free

 232. Thanks for contributing. It’s helped me understand the issues.

 233. I'm trying to figure out what my DVD doesn't have in this list. The "deleted" scenes included on my region 2 PAL could be classified as extended, because they often had some extra footage. Not sure how to classify some of these.Big bonus with the extra commentary track, though!

 234. I simply want to tell you that I am new to blogging and really savored you’re web page. Most likely I’m likely to bookmark your website . You really have good articles and reviews. Thanks for sharing with us your web page.

 235. Depuis longtemps un fait linguistique m´intrigue : pourquoi dit-on plus facilement un Juif soviétique, ou un Juif allemand, ou encore un Juif tunisien, alors qu´on dira un Français juif, en inversant le substantif et son qualificatif ? Un Français avec une religion ?Un juif avec une nationalité ?Je reste au sec !

 236. Let me guess…you’re a rabid Giants fan. I liked how you came back to the little girl with the pink and red sweater during the beach scene (where everyone was holding hands in a line). In a happy way, reminds me of the little girl in the red coat scampering in the Warsaw ghetto after it’s been evacuated in “Schindler’s List.”Very touching Postcard, Diane!

 237. aww, what a cute anchor clutch!that wallet is amazing…good luck miss :)ps: check out my blog for some amazing giveaways!! one a day for the next two weeks…there’s already two great ones you can enter on there now!

 238. exceptional generating…A amount of things we now have witnessed within just conditions with regards to pc safe-keeping is always which you might find requirements for instance SDRAM, DDR and the like, that ought to examine the unique requirements when using the motherboard. …

 239. Hallo,das könnte schwierig werden. Die Informationen dieser Webseite allerdings zur Allgemeinen Information gedacht und können keine Einzelfallberatung sein. Auch ist mir nicht möglich jede Fallgestaltung im einzelnen konkret zu beurteilen und individuelle Tipps per Weblog zu geben. Wenn ich Sie beraten soll, kann ich das gerne gegen Bezahlung tun. Rufen Sie mich bitte an, wir können dann über die Dinge sprechen.Mit freundlichen GrüßenR.Diegel

 240. Err… I mean FFVI, not IV. Cecil and Rosa (of IV fame) get all the love, leaving Butz and Terra and the rest to rot on abandoned systems. I'd love a fullscale remale of the later two SNES Final Fantasy titles, but I wouldn't turn up my nose at an After Years-esque sequel for either.I also played After Years. Not perfect, but fun for Square lifers. And female bruiser Luca rocks.

 241. Muy Bien, Muy Bien!!!!Sabes,cuando tengas un día gris,agarra un pincel amarrillo,,,,,Cuando el cielo se nuble, rocealo con pintura y pintale rayos de sol? Porque si lloras por haber perdido (?) el sol >>>>>las lagrimas no te dejaran ver las estrellas.Y no olvides!!!!! LA FELICIDAD ES UN TRAYECTO y no un DESTINOTe Quiere azteca

 242. Oi, rakastan itämaista ruokaa! Jätin muuten kahvin. Migreeni on pysynyt nyt poissa melko pitkään! 🙂 Samoin olen huomannut että punaisen lihan ja maitotuotteiden (paitsi jogurtti) välttäminen on parantanut oloa. Tuntuu että nekin altistivat migreenille.. Olen huomannut että ehkä kasvis ja kala/kana painoitteinen ruokavalio sopii minulle parhaiten. Koska rakastan keveyttä ja että ruokailun jälkeen jää kevyt olo. En koskaan halua syödä mahaani liian täyteen.

 243. I am thrilled to read this. This can be a type of handbook that needs to be granted and not your random misinformation that is with the other blogs. Appreciate your sharing this greatest article.

 244. If the vehicle was covered when the incident happened, your insurance company should cover it. Be up front, no reason to lie about it if this is true.With insurance carriers, you want to avoid any issue in regards to being caught in a fraudulent claim. Not only will you have problems with possible fines or jail time, but you’ll have a heck of a time trying to find new insurance that won’t be sky high.

 245. Nun ist es raus !!! Der Bundestag , – ne die CDU, – hat alle in der Abstimmung, überstimmt !! Die 200 Leopard Panzer werden nun verkauft, ist das demokratisch ?? Wo bleiben die Steuerzahler – Innen da bei, und was werden die Israelis da zu sagen ?? Bin ja mal gespannt, wie das im Nahen Osten ankommt !! Ich hoffe nun,das die CDU beim Wähler erst ein mal unten durch ist !! E. Heeder

 246. This piece was a lifejacket that saved me from drowning.

 247. Itsestä kyllä tuntuu etteivät ne kanat luomu kanalassakaan välttämättä niin kovin onnellisia ole, mutten kuitenkaan kykene kokonaan luopumaan munista, niistä saa niin kätevästi proteiinia. Olivat muuten tavallisia paremman makuisia ne sultanat? vai johtuneeko vaan paremmasta mielikuvasta, että tuntuvat maukkaammilta?Pirkallahan on nykyään jo jonkin veran luomutuotteita (ainakin munat ja tomaattisoseen muistan näin äkkiseltään)jotka ovat muita luomja halvempia. Tiedätkö muuten saako mistäänm luomuvoita? Melkein kaikkia muita maitotuotteitahan saa.

 248. Your website has to be the electronic Swiss army knife for this topic.

 249. Y nosotros yendo contra Soriana maldicion!!! Creo que le ladramos al arbol equivocado!! Propongo una marcha, ahora contra… ejem… Walmart. Grandisimo Peje!! tu que eres la unica persona en el mundo libre de todo pecado y soborno te invoco para que nos guies en esta heorica cruzada contra los enemigos de nuestra fe!! Como se les ocurre construir un impio Sam’s cerca de tu basilica malvados herejes infieles!!!

 250. I would have told you about these when I saw some of these pictures, but the ones I found were all poor quality. Right now Vanessa is my No. 1 celebrity crush.

 251. No hace falta llamar,pues el bar está normalmente abierto ( a no ser que quieras reservar la comida allí). No necesitas guía, pues la señalización es muy buena. La ruta la he hecho con 2 niñas de 10 años sin ningún problema; tan sólo tienen que estar acostumbradas a andar un poco.P.D. : La ruta del fondo a la derecha también está bien señalizada 🙂

 252. I just hope whoever writes these keeps writing more!

 253. Look at you, all retro in retail! Yay! Looking good. I've gotten some new items recently, but they were all trade ins. Actually, my mom buys me stuff retail all the time, I just forget about it haha.

 254. board, thereby reducing fuel consumption. The engine is a diesel SkyActiv-D, combined with 6-speed automatic transmission SkyActive Drive, both to debut on the CX-5. Just as the new crossover then, the Japanese

 255. ola solo quisiera felicitarte por tu bello video lo dice todo lo q hay q saber valorar la madre q tengas.pues yo no tengo madre se murio cuando yo nacia sabes decearia q escribieras una cancion de hermanos bunos con mucho cariño lourdes elizabeth arteaga melagar a y porfavor quisiera q cuando la escribieras se la dediques a mi harme¡anita ines virginia te quiero muchooo

 256. Ja det är inte lätt alltså. Hra du varit på Unnerstad Gård ännu? Det är MYSIGT där. Men alltid stängt när jag är i stan för det sker kanske en gång om året. Du borde kika in på Epok också. Och missa inte den lilla söta butiken i Torggata, den är så liten att man nästan går förbi. Har glömt vad den heter.

 257. Me again! Pleasant home.blogspot has a Tutorial for a "Patchwork style scrap quilt. Look under the heading of Titorials, and in the Misc section you will see a picture of the brightly coloured scrap quilt. Click on that picture to view the Tutorial. Crumb quilts can be found by Googling Crumb blocks quilting and you will see the Quiltville tutorial. Right, I'll stop stalking you now, Katy!

 258. Most help articles on the web are inaccurate or incoherent. Not this!

 259. “Child Friendly Mass.” Drove me crazy every time I saw it. I haven’t seen that sign for a while. But just recently this church had a posting in their bulletin that they are going to have a Mass for teens done by teens. That is a nightmare that I don’t even want to imagine. This same church also has a Jazz Mass every Sunday, with wine and cheese afterwards. Yet another reason for Summorum Pontificum?

 260. Thank you so much for all the hard work you and the team do to make worship such an amazing experience. It’s obvious that God is at work in you and through you. It was great to have Angela singing with you again!The Lord was moving in the hearts of the women in our church as we participated together. Lives were recommitted. Decisions were made.We aren’t fine…we’re faithful!!

 261. With all these silly websites, such a great page keeps my internet hope alive.

 262. It’s great to read something that’s both enjoyable and provides pragmatisdc solutions.

 263. I'm glad you can just say it like that, OBYR.Awesome, we took down Soetoro! So, what's next? Elect Sarah?She going to get rid of the war powers act? Is she going to pull out of the UN? Get rid of the income tax period instead of just setting a rate more palatable to corporate interests?It's sooooo obvious the American people are NEVER going to wake up. You can literally feel the fluoride running off your words.

 264. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was great. I do not know who you are but definitely you’re going to a famous blogger if you are not already Cheers!

 265. domnilor eu scriu despre fotbal, la asta cred ca am ceva talent. pe mysport am avut vreo 5 invitatii sa ies in strada, si i-am intrebat pe toti daca stiu ce inseamna SMURD-ului si de cine apartine aceasta institutie a statului. in loc de raspuns am primit injuraturi ca la usa cortului.

 266. Maybe Fin demands american to fulfill a number absolutely wrong most people in advance of joining a good choice, in order that after we lastly satisfy the someone, we could realize how to just be pleased.

 267. Nope! Never gets less scarey. And I now totally get why people occasionally take out the “child leash” when they go to public busy places. Thank goodness I only lost track of him in our own house!

 268. Gail Ryan,I’m sad that you and Neil won’t be coming back to the South this time, but I know wherever you go the fans will be excited to see the ABC shows. I’ve seen four, so I know how much fun they are. The two of you are fantastic together and getting to hang out with you guys after the show is a fan’s dream! Have a great time, take care of yourselves and maybe we’ll see you again in the South on the next ABC tour…….March?????Love you lots!Gail Allen

 269. Cara Wonder, lo sai che ti leggo sempre, anche se da lontano e con pochissimo tempo a disposizione. Ci tenevo a dirti che questo post mi rispecchia molto. Forse avrai capito che sono un'amante delle storie e della gente. Vado sempre a caccia di particolari e viaggio con la mente. E vivere in questo paese, che ancora è rimasto ancorato ad antiche tradizioni, un pò mi aiuta :)Complimenti per le belle soddisfazioni che ti ha regalato la tua passione, dev'essere meraviglioso ricevere mails come quella. Baci!

 270. Previous few, Canada Goose communities a number of sections have raised significantly, a case in point many contemplate it pesky pests for his or her droppings, bacteria into their droppings, disturbance, in addition to confrontational behaviour. This challenge is usually to a certain extent with the avoidance of all natural potential predators or innovators plus prosperity about protected, man-made our bodies of water next to food companies, like those positioned on courses, in public areas leisure areas in addition to seashores, as well as in arranged towns.

 271. Very true! Makes a change to see someone spell it out like that. 🙂

 272. Spaghetti with Red Sauce, green salad, Cornbread Tuesday – Carnitas Soft Tacos, Mexican Rice, Cooked Pinto Beans Wednesday – Taco Joes on Homemade Buns, Veggies and Dip Thursday – Beans and Rice

 273. grinder,for the record, i am white.La,agreed, i think grinder's statement was unwittingly offensive, and yes, nobody called him names, he called himself a "white devil", lol.

 274. Não deixa de ser curioso assinalar o facto de os jogos serem uma competição onde vencem (com demasiada frequência) os «atletas» que conseguem mascarar melhor a vigarice do doping…

 275. Seamană cu vizitele de lucru pe care le făcea ”Genialul Cârmaci” la uzine È™i fabrici. Aici în schimb vine ”Porc-Fericitul” la fabrica de dobitoci – È™coala românească. (A se vedea È™i poza cu elevii ”pionieri”, pardon, ”pioÈ™i” care stau să È›ină în mână trandafiri pe sub care să treacă ”Porc-Fercitul”.

 276. à°…à°µుà°¨ు à°¸ుà°œాతగాà°°ు à°Žà°¨్à°¨ి à°­ాà°µాà°²ు à°’à°•ేà°¸ాà°°ి పలిà°•ింà°šింà°¦ో à°µాà°£ిà°¶్à°°ీ. మర్à°šిà°ªోà°²ేà°®ు. à°…à°¤్à°¯ాà°šాà°°à°®ే జరుà°—ుà°¤ుంà°¦ి à°•్à°°ిà°·్ణవేà°£ి à°®ీà°¦ à°·ాà°•్ à°²ో à°…à°¦ి మర్à°šిà°ªోà°¤ుంà°¦ి à°…à°¨ుà°•ుంà°Ÿా, à°…à°¦ి à°—ుà°°్à°¤ొà°š్à°šి ఇక్à°•à°¡ే à°ªోà°¯ింà°¦ి à°…à°¨ి à°¯ేà°¡ుà°¸్à°¤ుంà°¦ి .

 277. I like to party, not look articles up online. You made it happen.

 278. recently during the Texas Water Safari( billed as world’s toughest canoe race) one of the racers died due to drinking too much water without replacing the salts in his body. This condition is called hyponatremia. I had never heard of this until this event. So, just remember to replace those salts that are being expelled from the body.VA:F [1.9.21_1169](from 0 votes)

 279. Your post has moved the debate forward. Thanks for sharing!

 280. This guy is going to crack. Whether the meltdown is public or off-camera remains to be seen, but I am positive now that this malignant narcissist, who has never been told "no" in his entire life, is going to get pushed up against the unforgiving wall of reality at some point in the near future, and is going to have a ROYAL hissy-fit when he doesn't get his way. It may be on-camera or not, public or not, but it IS coming. This dude will become absolutely discombobulated at the first instance of insurmountable resistance to the unquestioned granting of his foregone-given wants. Count on it. F/J

 281. Oh wow, sounds like two peas in a pod to me, the whole visit sounded fantastic. I will definalty be dropping by Second to None a.s.a.p so thanks for that tip and of course another inspirational post, Kat x

 282. LOLI worked for 16 hours straight, you jackass. Then I ate scrambled eggs, washed my uniform and worked another 12. It was relatively quiet. I didn’t save any lives, but I did see a lot of vomit. And poop.

 283. also ich finde eure seite echt super.Bei meinem test kam der golden retriever raus und das passst total den ich hab den test nur aus Spaß gemacht ich hab nähmlich schon einen hund einen golden retriever das passt.

 284. 'Erotic grandma', eh? I can see that, it's a genius description of that outfit.That's an awesome cardigan by the way, I love bright colours.Don't even get e started on appropriate winter clothing, I pout in defeat whenever I have to leave the house and put on boots and big bulky coats.

 285. Now I know who the brainy one is, I’ll keep looking for your posts.

 286. I wish to show my own appreciation for your kind-heartedness offering support to everyone those that have the requirement for help with on this theme. Your real commitment for you to get the message throughout turned out to be particularly interesting and still have truly made it easier for people exactly like me to get at their desires. The unusual help implies a lot to me and considerably more in order to my guy workers. Regards; from each one of us.

 287. Hola Lander,Disculpa la tardanza en contestar. Pues sí, nula información en la web de Antena3, de momento la otra noche pillé el Imperio Contraataca y me seguí quedando flipado, nada que ver con la nueva trilogía, quizás soy un nostálgico, jeje.Por cierto conozco vuestra asociación, sois toda una institución en España, estaría bien colaborar en alguna cosilla en el futuro :)Tomeu00

 288. ஈழத்தின் ரத்தச்சகதிக்குள் தனித்துவிடப்பட்டு வானத்தைப்பார்த்து வெடித்து அழுகின்ற இந்த நேரத்தில் உறுதியும் எழுச்சியும் தரும் தோழமையாய், மக்களுக்கு மக்கள் போராளிகளுக்குப் போராளிகள் எனும் ஒற்றுமையாய் உறுதுணையாய் ஆரோக்கியமான சர்வதேசியத்தின் ஒத்தடமாய் வினவும் மகஇக வும் நிற்கின்றன. இத்தனைநாள் மனதில் ஓடிய அத்தனை எண்ணங்களையும் எழுத்தில் வடித்ததுபோலிருக்கிறது இந்த ஆய்வு.//அப்போது நான் இந்தியாவின்001000 குடிமகன் என்ற சாபக்கேட்டினால், அந்த சீற்றத்தை ஏற்கிறேன். இந்திய அரசை முடிந்த மட்டும் எதிர்த்தோம். மக்களிடம் அம்பலப்படுத்தினோம். எனினும் இந்த அநீதியை எம்மால் தடுத்து நிறுத்த முடியவில்லை. அவருடைய அறச்சீற்றத்தையும் என்னால் எதிர்கொள்ள முடியவில்லை.//என்று சொல்லும் பொறுப்புணர்வுக்கு செவ்வணக்கம் செலுத்துகிறேன்.

 289. I think that it is critical to call the planner first and then the planner can help the bride to determine who the right designer would be for their wedding vision as well as all of the other vendors involved in the event.

 290. I think you’ve just captured the answer perfectly

 291. Kátia Pedrosa disse:Graça e Paz no Senhor!!!Ana é a primeira vez que te escrevo e fico muito feliz pela oportunidade.Chegou o dia das crianças procurei por todo Recife-PE a boneca da Bia, minha filhinha de 1 ano e meio não pode vê o DVD para crianças que se alegra muitíssimo, principalmente quando vê a Bia. Manda alguma resposta sobre esse assunto. Vocês costumam vender os brinquedos referente a estes DVD. Bjsssss

 292. I think I was better off thinking these were only born at carnivals and amusement parks. Pulling back the curtain will only add to my muffin top..-= Jamie´s last blog .. =-.

 293. A good many valuables you’ve given me.

 294. David,Right there — they stab us Apple fans in the heart — Verizon Wi-Fi is for use with PC laptops only; it will not work with PDA’s, mobile phones, or Macs.So my pc laptop which never leaves the apartment can connect to their wi-fi, which is unnecessary since I connect to the local network.

 295. Loved it. You can still catch him once in a while on RFD channel (345 on directv) If you like him there is another show called Ms. Lucy’s Cajun Kitchen also on the RFD channel. Good stuff.References :

 296. Oh my goodness I cried! I have admired this quilt whilst its been made and even told Katy how I loved the backing fabric when she collected it from the quilters!! These girls are the best and I love them even more so for doing this for me. Katy failed to mention in this post that they also presented me with 2, yes 2 baby quilts for Hunter made from Summersville – amaze balls!

 297. Thx Øivind.Jesús and I been waiting for the Gentoo Gnome devs to make Gnome-2.14 ‘testing’ instead of ‘unstable’. Don’t know if I’m going to be able to wait though…Thx!

 298. This „free sharing“ of information seems too good to be true. Like communism.

 299. â–º MiniPhasme | le 22 mars 2011 à 14:47Ce commentaire me remet en mémoire le film de Louis Daquin « Patrie » sorti en 1945 ou 1946.Je n’ai rien trouvé d’intéressant sur Wiki et Google à ce sujet.

 300. My dear friend and brother,I’m glad the piece broadened your perspective. Many of us know the stories so well that we often need a different way of approaching Holy Scripture.God’s great peace on you and your house, mi compa,Br. James

 301. Sheila StenhouseSeptember 15, 2012An oasis of shopping paradise – great merchandise, very pleasant surroundings, reasonable pricing, helpful staff, excellent food – a real one-stop shop! What’s not to like! My favourite M & S is Kew Retail Park where shopping time is unlimited as parking is free and plentiful.

 302. on A mí me pasó algo similar con el bluetooth, todo o que agregaba se perdía, lo que hice fue hacer wipe y volver a poner el fiirmware y todo quedó muy bien. Valida si puedes hacer el wipe sin riesgos

 303. cb 4e Posted by 75 on 16September 07, 2011 at 1b1:44 pm 40 1acInterestingly, I just read a line from Simon Sinek which Bob and Rosemary Clark put on FB: Leadership isn’t communicating what you need. Leadership is communicating what you can contribute. Whether thinking of “prosperity” or “leadership” it seems the right focus is outward.

 304. Mother’s Day is more emotional blackmail masquerading as a holiday. With time and sufficient industry, this farce may one day reach the dizzy depths of it’s even more nakedly venal, grasping cousin, Valentines Day. Any mother who encourages her progeny to participate in this mummery deserves censure, not Hallmark fueled ‚respect‘.

 305. I thank you humbly for sharing your wisdom JJWY

 306. Le web est un espace d’expression intéressant, mais il faut déployer beaucoup d’énergie pour rencontrer les lecteurs (j’en fais l’expérience).

 307. Your welcome, I forgot to mention that quote came from the same book as the others (Philosophy of Freedom) which is available free using the link above. I like the downloadable version better than what is being sold these days at Amazon. I took the .pdf to Staples and had a copy printed and bound for under $20. Worked out great since I read with a book in one hand and a highlighter in the other… I’m certain this topic will show up again somewhere as we all seem to be grasping for a biblically founded definition of “self”… Thanks for the comment!

 308. I am really loving the theme/design of your website. Do you ever run into any internet browser compatibility problems? A number of my blog visitors have complained about my site not working correctly in Explorer but looks great in Chrome. Do you have any suggestions to help fix this problem?|I’m curious to find out what blog system you are using? I’m experiencing some small security issues with my latest blog and I’d like to find something more secure. Do you have any recommendations?

 309. This has made my day. I wish all postings were this good.

 310. So, during that 6 month stretch employment was rising, and automobile efficiency was improving. People could afford to drive moreand the same phenomena is killing gas tax revenues and pushing the DOTs towards toll roads.

 311. These topics are so confusing but this helped me get the job done.

 312. Well, people whose mouths are open at rest really struck a chord with me so I say we go for them. I thought I was the only one to have noticed that! Surely they’d eventually choke on a fly or something and stop doing it… hey that gives me an idea.. muahehe…

 313. Great insight. Relieved I’m on the same side as you.

 314. I use a minuscule Sdcard concerning this mobile computer and netbook as an external hardrive with regard to my personal class files. I often download information one laptop or the alternative with no push for the reason that computer. Are you able to arranged my own pc up to ensure once i embed our travel our laptop automatically up-dates the file on my small easily-removed travel while using the file on my small laptop?.

 315. Tout s’est très bien passé hier avec TIPHAINE : une jeune fille charmante et qui a su gérer les enfants.Bravo et merci encoreUne maman ravie

 316. 21.12.2012 at 05:21Amsoil Scam…I?m impressed, I have to say. Actually rarely do I encounter a blog that?s both educative and entertaining, and let me let you know, you’ve gotten hit the nail on the head. Your thought is excellent; the problem is something that not enough individual…

 317. May be you are somewhat right. But if you take quality into consideration then I think the quality of these cards would be far better than the cards you will get here.

 318. ROMANNNN TE AMOAGUANTE TU CUMBIA LOCO LO MASRRRE PIOLA SO UNICO X ESO TE AMOT CUCHO SIEMPRE M COPA TUS TMASPA TODA LA GILADA NI KBIDALA CUMBIA LA TRAE UT PAPITO ROMAN EL ORIGINALLLL X SIEMPREETE AMOOOO AMORRREEEEE AGUANT LA CUMBIAAAAAAMELLLLL

 319. I love my shoulders they are my strong point..It allows me to keep my head held high and to keep walking when every step is hard…especially when I can ease the pain of someone else!

 320. Finding this post. It’s just a big piece of luck for me.

 321. Times are changing for the better if I can get this online!

 322. Fall is definitely here… even in Charleston. I can't get over how cool it's gotten over the past few days! I love all of your decorations, and that view is amazing! It sort of reminds me of when we lived up north in PA and NH. Since you've lived in the Charleston area before, are there any places you'd recommend for us to visit? 🙂 This past weekend we did a walk through part of downtown, which is absolutely gorgeous.

 323. I told my grandmother how you helped. She said, „bake them a cake!“

 324. Cosa darei per avere quella piastra! Mamma mia mi hanno sempre attirata un sacco <3 Devono essere 'semplicemente' deliziose. Ricordo quando le mangiavo da piccolina e una tirava l'altra! <3 Grazie cara e buona settimana!

 325. If you wrote an article about life we’d all reach enlightenment.

 326. I guess I could say I got a jump on archiving day last week by removing some framed family pictures from the almost top shelves of my bookcases to make room for books. And I’m sure I did some incidental book dusting as I moved them around. And if organizing photos means taking them out of frames and putting them in a box, I did that too.

 327. Kamala: I love that you point out it’s not one choice, or even 10, but multiple choices made day in and day out. When we let go of magical thinking and step into choice, its’ amazing what can happen.Eric: xox.Mike: Welcome. Yes, touching emotions is part of the storyteller’s (and teacher’s job). Railing against that is silly. We lose the value of so much inspiration when we confuse a great story with phoniness.Roslynn: Yes, learning is the real reward. Money is the booby prize. A nice boody prize, but the booby prize, nonetheless.

 328. Thanks for writing such an easy-to-understand article on this topic.

 329. Or, one could just cite the quip, "Something so stupid only a college professor could believe it."But even so, the Dick comment still carries weight–it may take longer now, with so many people cut off from reality and the media so aggressively constructing false universes, but in the end things like math and dollars have a way of forcing themselves on you. You may not anticipate it, or understand it when it happens because of all the lies, but sooner or later you will have to deal with it.-Marty

 330. That's hilarious. Well… I'm a real person and I DO love your blog, your design sense, and orange. So have a little cuppa self esteem, sent with love. 🙂

 331. Damn, I wish I could think of something smart like that!

 332. „Then longe folk to go on pilgrimages, And palmers for to seeke strange strands…“ A pilgrimage is what you make it–mine are mostly excuses too, Charlie. My most memorable was to Batemans (Rudyard Kipling), which was sold to him by my Great Grandfather. He wrote Puck of Pooks Hill in Granny’s night nursery, so I’ve always felt as if he was somehow part of the family.

 333. I’m thinking I could use a a piece of scrap rubber. Might not work for my larger stamps though. Hmm, that got me thinking- I wonder if a rubber gasket sheet or fun foam would work?

 334. Calling all cars, calling all cars, we’re ready to make a deal.

 335. I can’t imagine living without air conditioning! I think it was 80+ this morning when I woke up… and the sun hadn’t even come up yet (TEXAS)! If possible, don’t use the window units in the front windows. I doubt that you’ll notice them as much that way.

 336. I think you’re on your own here. There’s a lot to factor in about your application design (which I know nothing about), database design (likewise), and MySQL expertise. A discussion about those things is too long for the comments of a blog post. If you’d like, you can hit me up via the and I can let you know what a discussion around those things would look like.

 337. I found just what I was needed, and it was entertaining!

 338. Tulpina-Rosie spune:Stiam eu ca n-ai tupeu! Da tot am dat click. Pana la urma suntem si noi niste balcanici. Curiozitatea si barfa fac parte din natura noastra. Ca daca n-ar avea cine sa le savureze, nu s-ar da pe TV.

 339. that Pull Twitter Traffic – steal these headlines and make them your own!For you bloggers 7 Reasons Why Your Posts Aren’t Being Retweeted. Great tips on how to get more tweets for your blog posts including some tips I need to pay

 340. I so need a new concealer,I’m using Bobbi b its to thick and will always find its way into my fine lines!.-= House of Accessories’s last blog post… =-.

 341. Pin my tail and call me a donkey, that really helped.

 342. I think that is among the such a lot vital information for me. And i¡¯m satisfied reading your article. However want to observation on few general issues, The web site style is wonderful, the articles is actually excellent : D. Good activity, cheers

 343. Good to find an expert who knows what he’s talking about!

 344. vorab: ich finde die idee doof. einfach ein paar SMD LEDs irgendwo ranlöten ist nicht innovativ. zweitens: sind die mit blei gelötet? (Blei. nicht gut)

 345. Nothing I could say would give you undue credit for this story.

 346. This article keeps it real, no doubt.

 347. Impressive brain power at work! Great answer!

 348. I have issue with "foreign" showers as well. Not only are they all frighteningly confusing, but people outside my family have used them! I have trouble getting in the shower after someone simply because their water is still there.Great to see you're having fun in London!

 349. Tja, mir ist der Rene´Obermann mehr als sympatisch!!! Ist halt sein Job…Und, dass Maybrit dabei war, sorry, ist wohl klar: gemeinsames Wochenende, nö. Von wegen der Beliebtheit und so…

 350. IronMin · Your blog is awesome! This post really meant a lot to me. You are in such a good place with your training perspective, and you are so strong. Ironman will be an excellent outlet for everything you feel, as well as a channel to discover even more about yourself. Great work so far – can't wait to keep reading about your journey.

 351. No more s***. All posts of this quality from now on

 352. I’m so glad I found my solution online.

 353. Surprising to think of something like that

 354. I’d venture that this article has saved me more time than any other.

 355. Palestinierna behöver försvara sig mot Hamas. Jag undrade just. Om kungen av Jordanien blir den senaste i raden av minoritetshärskare att falla. Har vi då en stat med en palestinisk majoritet som har makten.Abbas tycker ju förstås inte om det. Det komplicerar för palestinierna att söka ytterliggare en stat.Han sökte och fick medborgarskap i Jordan. Samtidigt stödde han kungen när han drog in palestinska medborgares rätt. Palestinier får förstås inte alla bli medborgare eller etablera sig i Libanon eller Egypten.

 356. My favorite bread for decades was Roman Meal. Now I can't find it anywhere because it was too expensive to produce and market. Now I buy my canned goods and nuke-able dishes at Big Lots or Target. I can rarely afford to shop at Bloom's or Food Lion or regular supermarkets. Food regulations are also driving up food prices, in addition to inflation. And many food prices reflect hidden taxes, just as gas prices are about 60% tax or more. And that's discounting the mandated corn/ethanol garbage in the gas.

 357. WOW! What an in-depth tutorial on sewing! I’d try it out if I had a sewing machine I love all the projects you featured above- you do such amazing work!

 358. Good to see a talent at work. I can’t match that.

 359. Děkuji panu Nejedlému 2/14/2007 9:31 odp., jak nám ve svém klasickém stylu mentorsky vysvětlil, jak se mýlíme. Opakuje se i se stejnými formulacemi jako v článku Modrá šance na válku, ale ne na referendum. Bohužel jen dokázal, jak si nepřečetl úvodní příspěvek. Neboť k odbornosti či neodbornosti referenda již Tribun napsal a nic z toho co Tribun uvedl pan Nejedlý nevyvrátil. Neboť otázka referenda ohledně bezpečnosti byla vedena například v Maďarsku (o vstupu do NATO) či ve Švýcarsku (o nákupu stíhaček co je téma už extrémně odborné).

 360. Good to find an expert who knows what he’s talking about!

 361. At this point, I think people know better than to give me a hard time about my old lady/hibernation tendencies! You may have married an old man, but MAYBE he is reverse-aging? You never know, he could be a sprightly, restless thing in his late 80s!

 362. Just what the doctor ordered, thankity you!

 363. It’s good to see someone thinking it through.

 364. Four score and seven minutes ago, I read a sweet article. Lol thanks

 365. Råkade skriva fel mail vid min anmälan :OSkickade en mail till Samuels/Daniels mail, med personnr. och rätt mail-adress.Räcker det?

 366. I don’t have any children of my own, but I used to call my niece “Pun’kin” . Not sure when I stopped – probably about the time her younger brother was born ’cause I didn’t have a nickname for him.When I was little, my nickname from my Dad was Gumball. I know he used it up to at least middle school.

 367. hát nekem sem úgy tűnik, hogy hamarosan megkóstolnám, hogy milyen a pandan íze:) matcha egyébként nálunk is felmerült, de azt végül a megosztó íze miatt nem mertük bevállalni

 368. Shame on Holland and the Dutch.They’re not the only ones who are cowered by the threats of muslims, the Brits, French, Swedes and Spanish are just as bad. But that doesn’t lessen Dutch shame.From the proud House of Orange to the dhimmi House of Yellow. William must be spinning in his grave.

 369. Mike, I didn’t know your mom personally but just wanted to offer our sympathy and let you know we’re thinking of you and the rest of your family during this time.

 370. It’s good to get a fresh way of looking at it.

 371. Rise and Shine Baboons?Holy Cow Baboons! What a response. Of course I want a National Baboon Day. Did anyone else hear the article on baboon behavior during the 3:00pm show yesterday afternoon? Very interesting.The canning is DONE!

 372. Talk to a travel agent they often sponsor trips for singles only and couples…too when you get one…I’d be happy to go but I’m way over here in germany for the year…sorry

 373. Wowza, problem solved like it never happened.

 374. A provocative insight! Just what we need!

 375. mówi:Pani Katarzyno, nigdy nie wiemy co wydarzylo sie w zyciu innych. A ja nie znam nikogo, kogo zycie byloby uslane tylko rozami bez kolcow. Jednych sa wieksze innych mniejsze…zawsze jednak sa.Dzis rano zapomnialam obudzic sie z ta mysla, ale budzilam sie z inna rownie mila ” z perspewtywa wideokonferencji za 20 minut z moimi najblizszymi wspolpracownikami;)”Dziekuje za kciuki i dobre slowo, pozdrawiam cieplo;)

 376. Yeah, it’s not a perfect system, but I think people who are seriously considering a purchase will read the reviews and quickly discover that the low rating has to do with something unrelated. It’s happened to me a couple times.

 377. Appreciation for this information is over 9000-thank you!

 378. Perfect answer! That really gets to the heart of it!

 379. Knowledge wants to be free, just like these articles!

 380. Apparently this is what the esteemed Willis was talkin‘ ‚bout.

 381. That’s an inventive answer to an interesting question

 382. Interesting blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple tweeks would really make my blog shine. Please let me know where you got your design. Thanks a lot

 383. hola saludos a todas las matadorcitas especialmente a vivian baella, laverdad que paola no debe ser la capitana y hay chicas que no saben jugar y estan de titulares la verdad que la gente se emociona ver jugar a vivian es por eso que la gente la reclama en cada partido chauuuuu

 384. Hey, subtle must be your middle name. Great post!

 385. You got a very wonderful website, Sword lily I detected it through yahoo.

 386. ¿cuándo se ponen en venta las entradas para un sólo día? Sólo están los precios para comprar paquetes de dos y tres días!!! Pero a mí me interesa únicamente el viernes!!! ¿saben algo? Gracias

 387. Que ótima ideia! Há tempos estamos querendo organizar missões para a JUFEM aqui no Regional Sul. Esta “Missão Local” pode ser uma boa alternativa =) Vamos manter contato também entre as assessoras para repassar esta experiência =D

 388. Jäger Schnitzel 7  0Für die jüngeren unter uns, die keine große Sesamstraßen-Erfahrung haben:Ich finds genial umgesetzt – Daumen hoch.Das merk ich mir für Karneval.>>> Hilfe Siteadmin ich bin zu blöd zum einbetten <<<

 389. If I were a Teenage Mutant Ninja Turtle, now I’d say „Kowabunga, dude!“

 390. Hi PhilGood to hear from you.Spot on, Alex is one of the most respected in the industry and for me to get to spend the day with him was such an education.He shared so much both on and off the camera.I really can’t wait for you guys to see this.Getting the first edit back on Monday and will keep everyone informed of when it’s going to launch.Thanks againAnthony

 391. Thanks for starting the ball rolling with this insight.

 392. That’s a brilliant answer to an interesting question

 393. Any religion is brainwash machinery. It is sad that many women are misogynists. But a revolution is underway, an increasing majority of Iranians hope that we will have in next March 8th a free Iran where gender apartheid belongs to the dustpan of history. This will wake up the entire region.

 394. *fixed* Wir haben im Laufe des Jahres die URL-Struktur auf ein suchmaschinenfreundlicheres Format umgestellt und dabei anscheinend nicht alle alten Verlinkungen erwischt. Fehler gefunden, wird in den nächsten Minuten behoben.

 395. Hey, you used to write excellent, but the last few posts have been kinda boring¡K I miss your great writings. Past several posts are just a bit out of track! come on!

 396. I have exactly what info I want. Check, please. Wait, it’s free? Awesome!

 397. Hola Ga! un tema que a mi me causa emocion y estoy tratando de convencer a mi novio para no bailar el tipico vals es la cancio de Disney que dice ” un mundo ideal , tan dislumbrante y nuevo ….. un mundo ideal tu y yo ” creo que se llama ” Un mundo Ideal” pero no lo recuerdo muy bien.Me parece algo original …..Espero haber sido utilBeso

 398. The ability to think like that shows you’re an expert

 399. That’s really shrewd! Good to see the logic set out so well.

 400. Always refreshing to hear a rational answer.

 401. Thank you so much for this article, it saved me time!

 402. Thanks for sharing. What a pleasure to read!

 403. Achja, ich find es sooo doof, dass ich's heute net sehen konnte :(Aber ich freu mich wahnsinnig für Colin Firth und auch Natalie Portman, ich find die beiden klasse :)Toll fand ich auch, dass Kirk Douglas ein Laudator war :DLiebe Grüße

 404. Ignorare il mio commento precedente.Alle 3 del mattino sono palesemente rincitrullito.E' indicato dove si trova la brown dwarf: nella regione del Taurus.luigiza

 405. You’ve really helped me understand the issues. Thanks.

 406. Hi, Benny!Dozen of thanks for this excellent article!I spent a lot of time and dig up a “half of the Inet” tried making JSF urls user-friendly.PrettyFaces solves most part of my tasks.Thanks again for your article!

 407. I searched a bunch of sites and this was the best.

 408. At last! Something clear I can understand. Thanks!

 409. Hi blogger, hope you’re having a great day. You mind sharing the name of your current theme? I would appreciate it much. Have a great afternoon. I love this theme. How hard is it to mess around with? Would you be able to shoot me an email? I would love to get this theme and use it on some of my sites. Thank you in advance, Marcella.

 410. I have got one idea for your webpage. It looks like there are a handful of cascading stylesheet issues while launching a selection of web pages in google chrome and opera. It is operating alright in internet explorer. Probably you can double check this.

 411. I literally jumped out of my chair and danced after reading this!

 412. Sweet! Happy first! I've been following since some time before Christmas. Can't remember how I stumbled upon this wondrous font of awesomeness, but I'm happy I did, not just because you guys are Irish, but one is even from Cork! Rockin'! Loved the Rocketeer piece Moondog did back at the start of February. Awesome stuff.

 413. Wow Don! Out of the park on this one! Had a restless night and your words really, really spoke to me! Thank you for listening to the Spirit’s leading in what He wants you to write!

 414. rossellaforse avrai avuto modo di vedere che utilizzo spesso la poesia nei nostri post. Abbiamo anche una assidua blogger che è una bravissima poetessa, Giorgia Vezzoli.Spesso ho scritto che la poesia slava la vita. Sai cosa vorrei fare da anni? Un poetry slam, ne ho visti di fantastici.

 415. The suggestions you provided here are really valuable. It was such a pleasurable surprise to get that looking forward to me when I woke up this very day. They are continually to the point as well as simple to understand. Thanks a lot for the clever ideas you’ve got shared here.

 416. Actually, microsoft started working on a pad computer way before Apple did… unlike Apple, they simply don’t release a new version of the same thing year after year saying its new! Reference to Jobs calling the ipad the ipod while presenting it.. loll no one really cares who invent what and what brand it is.. onky how usefull it is to each individuals

 417. Réponse à DaaphnéLa citation rapportée cet après-midi par ce « quelqu’un » (qui n’en connaît pas l’auteur) est « Il faut se laver les yeux entre deux regards ». Comme lui, je l’ai notée indiquant: ( « anonyme »).

 418. I was just at Hersheypark yesterday, and I have four from there, from most to least sure of. First, Lightning Racer! It's an EXTREMELY smooth and fun woodie that never gets old. Second, Great Bear, the smoothest inverted/suspended coaster I have ever been on (and the only one I haven't felt sick after). After every ride, I am ready for more! Third, surprisingly, Fahrenheit. It's not too intense and is extremely fun. Lastly, Stormrunner, a launching coaster with 3 inversions that is pretty intense, but very short.

 419. Works for me to see them as seperate in many senses but linked in terms of the overall need for business. Been doing some more homework on this topic and when back from my holidays in some ten days time will be posting more on the topic

 420. a shower with only one leak, that’s not bad!! 40 years ago they used plastic membrane (sheeting) liner as a pan. It covered the shower floor & went up the wall about 3 to 4 inches then the tiles were layed on a motar base.I know big deal right! Ok check grout lines in the area remove & re-grout re-silicone. It might not be a bad idea to re-silicone all grout lines!!! Tile don’t leak grout doe’s use grout removal tool sold at home depot or at any tile store! Do it youe self & save big money!!

 421. Hey, that’s the greatest! So with ll this brain power AWHFY?

 422. Slam dunkin like Shaquille O’Neal, if he wrote informative articles.

 423. three, and the other lady said four. . . I was a bit embarrassed and said that I'd had a miscarriage. And the kicker: new lady was NOT even listening. "Oh that's great!" she laughed.Proves to me that sometimes these questions are just conversation fillers, the person doesn't really care what you say, it's just something to say so we're not staring at each other in an awkward silence.UGH. I still cringe thinking about that conversation!!!And I avoid that new lady as much as I can. 🙁

 424. You really found a way to make this whole process easier.

 425. That’s not just logic. That’s really sensible.

 426. AFJ. Liz – like any big city, parts of London are pretty – and other parts are really not! I live in the south east of London, south of the River Thames – which in Faerie would be right in the middle of Udwold Forest. The house I live in was built in 1887 – I have posted a picture of it in the Fan Club – look in Picture Gallery. There’s also a picture there of my garden. I’ll look out some more pictures and post them soon.

 427. No question this is the place to get this info, thanks y’all.

 428. I’ve been trying to decide on a cork board…I use one to pin my workouts to and keep track of weight #’s…the Large pink pin board would be super helpful!

 429. I had no idea how to approach this before-now I’m locked and loaded.

 430. Right on-this helped me sort things right out.

 431. I was so confused about what to buy, but this makes it understandable.

 432. Interesante lo del japones chupando pulpo seco. Sabreis que el pulpo es la insignia gastronomica del interior de Galicia (Orense y Lugo) e incluso zonas de Leon, pues el famosos pulpo a feira se hacia, hace no mucho tiempo, a partir de pulpo seco. Mi padre, de Lugo, me contaba que era normal en su infancia (decada de los 40) mascar pulpo seco a modo de golosina. Como veis hay referencias menos exoticas para este tipo de costumbres.

 433. O.S:Jep olen huomannut, että Pirkka panostaa luomuun, se on hienoa!Mari:Mitä keltuaisen koko ja väri kertoo siis tarkemmin? Voisitko valottaa, minua kiinnostaa tosi paljon! Ja millä sinä itse muuten korvaat munan?Jams:Sanopa muuta 🙂

 434. I can’t hear anything over the sound of how awesome this article is.

 435. “every thing your telling us the truth known to MY knowledge” and i told them i think i had a asthma attack in the past years when in fact i didnt i went to my doctor and a specalist had a note writen out and gave it to my recruiter to sent it out it has been aroud 4 months already since me sending it out

 436. Yours is a clever way of thinking about it.

 437. Hunt for good sights and sounds might become more rewarding if Youtube supported stereo sound. Right now site has "grandma's phone" -like low tech quality.

 438. Yo creo que el anónimo tiene un punto válido. Si bien es cierto que el gobierno no está cumpliendo al 100%, también lo es que somos demasiado pasivos y juega de vivos. Según oí en la TV, era usual que los pasajeros se bajaran del autobus antes de que este cruzara, como medida de precaución… ¿por qué no se hizo esta vez?

 439. Frankly I think that’s absolutely good stuff.

 440. I don’t think the problem with the seagulls is anything as sinister as in “The Birds”. I just think it would be a really bad idea to look up with your mouth open.What do they do with all of those sardines, put them on crackers?

 441. gwen · « Liste des jeux » c’est pour ca que je ne comprend pas..je l’est pourtant refait de zero…

 442. This insight’s just the way to kick life into this debate.

 443. I must say, that is one nice stroller!I’m always a fan of Graco products. They’re always easy to use, reasonably priced and well made. Although, if I had the money, I would probably get a Peg Perego. The snugride is nice because it isn’t very bulky. The whole point of getting an infant carrier, is so you can carry it around! So you don’t want it to be heavy and bulky. We made that mistake getting the Graco Safeseat (loved the seat, hated to carry it!)Good luck to you!

 444. To think, I was confused a minute ago.

 445. Voilà bien le commentaire vomitoire que j’attendais. La première chose à laquelle pensent les traders, c’est d’acheter et vendre pour se faire de la thune. Dans ce système, les traders sont pendus par les pudenda.Non, la monnaie n’est pas unique mondiale. Les parités changent deux à deux. Et s’il est moins cher d’acheter en $, ce n’est pas nouveau.

 446. mode joke onEcco spiegata la velocità di Superman. Fa dei peti di neutrini… e siccome a ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria… ^______^mode joke offIo spero veramente che la notizia sia confermata da altri scenziati.

 447. You put the lime in the coconut and drink the article up.

 448. The truffle mac and cheese is amazing. Whenever I’m in the city on business I come specifically for it. Last time they had the white truffle mac and cheese which knocked my socks off. So it’s a little pricey, but it’s worth it

 449. You really found a way to make this whole process easier.

 450. You have the monopoly on useful information-aren’t monopolies illegal? 😉

 451. I medici dei centri prelievi te lo chiedono DOPO la diagnosi di positività: sono medici, non sacerdoti, e a loro non gliene può fregare di meno delle tue preferenze, ma hanno le schede statistiche da compilare, che chiedono pure queste cose…

 452. , when asked in an ABC News interview broadcast yesterday whether a downgrade is a concern. “That will never happen to this country.” This is like approaching a Tiger’s cage, with an open gate and poking a stick in the face of the tiger. “He will NEVER attack ME.”

 453. Tak ten web se nakonec zachránil. On má CRON co 5 – 15 minut, takže žere permamentnÄ› systémové prostÅ™edky. Možná jeÅ¡tÄ› nÄ›jaké k VPS pÅ™ikoupím, takže by se tam pak snad vlezlo i kuuko (máš pravdu, VPS je finančnÄ› nálož).

 454. Unfortuately I saw his post too! Unhappily for me. I decided to just put everything I wanted in the cart and see where shipping ended up. The whole thing was only like $35! So I got it. Oops. But when would I ever see a sale like that again??? My only regret is I didn’t see the blue coriander until too late.

 455. AAAAAAAAAAAHHHHHHH SAYA SUKAAAA DENGAN REVIEWNYAAA.kasih 4 jempol ya ya ? mau kan ? hahahahahaaaaa. saya nonton dengan teman-teman cewek aja, ampe lemesss saking pas adegan berantemnya kita tegang dan you know-lah, ampe kita brenti napas. kelar adegan, baru tarik napas dalem-dalem lagi. fiuuuhhh…beneran deh. KEREN BANGET. *ga tau mesti ngomong apa lagi*

 456. Hallo, ich habe eine Tchibo Caffisimo Maschine, auf welche Taste muß man bei den Latte Solo Capseln drücken?Vielen Dank für die Hilfe Elmar

 457. How neat! Is it really this simple? You make it look easy.

 458. I want to start a fundraiser to help APBT’s in need, to help them get spayed/neutered, get them toys, food, surgeries, other things they may need and possibly help them find foster/forever homes. How do I start up my fundraiser to help them? This is something I’m very passionate about, and any help would be great.

 459. Nice built Chris I hope to see it in action in Chile some time, take care and cgnarotssee you soon buddy.ps: are u going to be at PRI?? we are going (RPMmotorsport from Chile) it would be nice to see you again.Im running a new magazine en Chile may be you want to share some info and pics of your car to make an interview, what you think?Take care

 460. I suppose that we should all be glad for this. A few more repetitions of such gross malfeasance will guarantee that Obama is a one term flame-out. That would be the best possible outcome short of having him removed from office even sooner.Holder is nothing but a racist and a traitor.

 461. Toi hame sopii sulle kyllä tosi hyvin. Tykkään tosta asusta tosi paljon. Ja oot tosi kaunis. En mä ainakaan huomaa, että sulla olis mitään ongelmia naamas kanssa. Ja toi sun itsevarmuus, se on ihailtavaa. : ) Aurinkoisia kevätpäiviä, Noora!

 462. This post has helped me think things through

 463. Ahhh damn you night time and damn you mr. Widemouth stupid furby!! I hate those to always creeped me out as a kid!Good job really liked this one scaryist one I’ve read tonight! Comment by Slendypuppy on October 19, 2012 at 5:23 am

 464. Thanks for the great year. It was a pleasure to ride in the cold in February, and share delish burgers in the cold in Oct. Thanks to Josh for putting together some fun rides and to Bike Peddler for making it possible.

 465. Kao što naslov kaže evo nam malo objašnjenja kada i kako će JavaFX završiti kao open source February Open Source Update // JavaFX News, Demos and Insight // FX Experience.

 466. you need to take your own advice, hateful asswipe that you are. i have a life, and it's just fine. you on the other hand are a putrid waste of humanity.

 467. A great post (and a terrific set of photos). And, for what it’s worth, I think your approach is exactly correct. As long as there are no safety issues, I say let him fall asleep wherever he wants. These things always work themselves out sooner or later… but it’s often later if there’s a lot of friction involved in getting there.You guys are awesome.

 468. Geez, that’s unbelievable. Kudos and such.

 469. Vocês conhecem o Jucelino da Luz ?Ele é irmão do Urandir.Que é primo do Salvatore di Salvo.Que é tio do Jan Val Ellam (ou Rogério de Almeida Freitas.)Que é casado com Blossom Goodchild.Que tem como padrinho o Sr.Gevaerd.Todos rezam na Igreja do PROJETO2012.com ou PORQUE2012.com.Com a Benção de Henri Cristo.- Ooooooohhhhhhh meu pai !!!!!!!!- Nibiru está chamando todos vocês para embarcar !!!

 470. Go to webmd; ask your doctor and it is hard to be diagnosed with lupus because of flare ups and lengthy time factors…time factors is episodes and length of episodes let alone time in between episodes…no test for lupus…ANA antibody test tells if the antibody for lupus is there but need more factors….I know pain is hard to deal with but I hope you find peace…your above is factual.

 471. Estimada Inma:Quizas porque fuí educado durante el franquismo, todavía creo en las provinciad, por ello cuando nombre a Tarragona, me referia a todas las comarcvas de esta provincia.Como Vd sabe, el hinmo oficial de la Ciudad de Tarragona, es un pasodoble. Es quizas por ello, que somos discriminados en el resto del principado.

 472. BTW – This run for the 200 is an easy task: I LOVE your blog! The design is captivating, the content is both fun and inspirational, and your pics really add (even more) personality to your words.

 473. I really appreciate free, succinct, reliable data like this.

 474. Chris:Believe it or not I actualy have found people using the word Americanophobe. I am quite astounded that so many people can hate entire countries they have never been too. These ophobe websites I fell propagandists of the worst kind just not trying to influence people but actually influence them to hate.

 475. dit :Bonjour à tousDe mon côté y a un hic !Le fichier est au format exel, et je n’ai pas openoffice pour l’ouvrir, ce logiciel est téléchargeable mais il fait 143 MO c’est assez lourd juste pour voir un document radioamateur.Ne vaudrait t’il pas le mettre au format PDF afin qu’il soit visible pour tous ?Merci et 73′s

 476. me siento entre la espada y la pared tengo 6 años de casada y siempre e celado mucho a mi esposo; me gustaria ya no celarlo pero nose como hacerlo hay veces que me gustaria mejor divorciarme pero tengo dos hijos y la verdad no m gustaria degarls sin su papa pero yo siento que el tiene mucha culpa de esto si es cierto nunca lo e visto con otras mujeres pero con las amistades que tienen no me cai bien

 477. December 5, 2012 at 10:13 pmGreat list, I’m with you on the faux fur, I absolutely LOVE them! That Betsey Johnson camera is too cute. will love for you to come visit my blog.xoxoPriscilla Prissysavvy.com

 478. A really good answer, full of rationality!

 479. Le 04/06/2011 à 17h01 J’ai beau ne plus être toute jeune (eh oui, passés 25 ans, on ramasse ses dents…) j’ADORE les sweats. MAIS… je ne conçois pas un sweat sans capuche.Et je les porte premier degré, à la brooklyn années 90 : un jean un peu destroy large, des converse, capuche relevée, un gros café Starbucks à la main ; le tout éventuellement assorti d’une écharpe genre-je-l’ai-tricotée-moi-même remontée jusqu’au nez s’il pèle. Premier degré je vous dis

 480. Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I’ll make sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I’ll definitely return.

 481. spannend, aber gefährlich. Reicht ein Laster nicht? Besonders diese Amedei Porcelana klingt verführerisch. Aber 11Euro für 50g ist auch ein ordentlicher Preis.Orange und Schokolade(sowie Banane und Schoko) sind bis dato für mich fiese Kombinationen gewesen und erinnerten an Schokostäbchen o.ä. Schmeckt das tatsächlich?(schickes Intro)

 482. Why thank you so much Mrs. G! Roll Tide!! LOL! In reality it’s…GO GATORS, but I feel you need humoring from time to time! Thanks for your help with the book… “Politics…from the Dummy!” LOL!! But, I WAS a “ticked off” dummy for sure!! Thanks again Sandy, and tell the “ole lifeguard” hello from rainy Florida this morning! Glad TO SEE IT!!

 483. Good to see real expertise on display. Your contribution is most welcome.

 484. Absolutely stunning creations from the New Inkettes & our 1st EVER, INKY DUDE! 🙂 What a great team we have for this term… WOO-HOO!!! So glad to have you all! Each and every one of your creations are just AMAZING! Looking forward to our next challenge…..HUGS!Nicole 🙂

 485. Wow I must confess you make some very trenchant points.

 486. Thanks for your thoughts. It’s helped me a lot.

 487. People normally pay me for this and you are giving it away!

 488. Keep these articles coming as they’ve opened many new doors for me.

 489. Hola, quería consultarles que tinta tengo que usar para imprimir unos vaso plásticos, ya que con la tinta que uso actualmente sobre bolígrafos se sale al tacto. Gracias

 490. Superbly illuminating data here, thanks!

 491. Way to use the internet to help people solve problems!

 492. especially essential write-up…you ought to have an terrific web website those! might you will probably instead build numerous party’s invitation discussions using this weblog?…

 493. I really like your writing style, wonderful information, thanks for putting up . “In university they don’t tell you that the greater part of the law is learning to tolerate fools.” by Doris Lessing.

 494. LaDawn,Thank you so much for your comment! Much success to you as you follow your passion in the beauty and fashion world. Please keep me posted on your journey xo

 495. Tuosta Hiusakatemiasta: vaikuttaa nyt siltä, että heidän suosittelemansa mömmöt ovat tehonneet hurjaan hilseilyyni. Miesparallani, jonka olen valtuuttanut hieromaan koivuvaseliinia päähäni, on suuria vaikeuksia löytää mitään hilsekohtaa, mihin sitä hieroa! Hurraa!Rahaa meni, mutta hilseestä eroon pääseminen on ehdottomasti jokaisen menneen euron arvoista. Ja loppujen lopuksi nuo mömmötkin ovat hyvin riittoisia, kun ei pese päätään enää kuin 2 kertaa viikossa. Jotain hyvääkin siis. 🙂

 496. Karin skriver:Och en frÃ¥ga till (Hoppas att du inte tar illa upp)När du ex. har hämtat ut ett paket som tex dramatenvagnen el kläder osv, har du fÃ¥tt sakerna gratis dÃ¥ och lägger ut bilder pÃ¥ sakerna i din blogg (kanske som utbyte för att du fÃ¥tt dom gratis)…:)

 497. For our wedding, my husband and I went and picked out the color that we wanted, and chose what designer, and then I brought the girls to a bridal boutique and let them pick themselves. Everyone was allowed to chose whatever style they wanted, but they were all the same color because they were all the same designer. In the end they all picked the same ones, and looked great! (and they were happy that they weren’t forced into one they didn’t want)Good Luck!!!!

 498. I am doing a school project on publicity, PR and Social Media promotional use in Independent Films and short films and this would help me very much! Thank you. If anyone is looking for interns to work at the Film festival…please help me.

 499. Heck of a job there, it absolutely helps me out.

 500. Scientists believe Ornithomimus would have run as fast as its look-alike, the ostrich, which can exceed 40 miles per hour. Imagine trying to outrun that!

 501. Kewl you should come up with that. Excellent!

 502. Such an impressive answer! You’ve beaten us all with that!

 503. What a joy to find someone else who thinks this way.

 504. THANK YOu Mr. Huber, here’s one for ole’ Purdue!!! I am also thinking that perhaps this micr0fungus0like organism could be one of many culprits in WNS in bats, and the CCD in honeybees (in addition to the Bayer boogee man)…ie: the animals/bees are already weakened from other GM nasties, then this…oh brave new world….

 505. Mercotte, merci de ta visite. Je ne savais pas qu’on en fabriquait encore, je n’en ai jamais vu ailleurs que dans les tiroirs de famille. J’aime bien utiliser ces vieux ustensiles en pensant aux generations de gens qui les ont utilises avant moi.

 506. You have more useful info than the British had colonies pre-WWII.

 507. I had no idea how to approach this before-now I’m locked and loaded.

 508. Very true! Makes a change to see someone spell it out like that. 🙂

 509. Great hammer of Thor, that is powerfully helpful!

 510. Superb information here, ol’e chap; keep burning the midnight oil.

 511. Megan 4d4Coucou Laura, j’ai eu le même problème que toi à mon premier rapport, mais ne t’inquiète pas c’est rien de grave. Ça viendra à force ton trou va se former petit a petit, au fur et a mesure des prochains rapports, enfin je me comprends 🙂 donc voila rassure-toi bonne chance la miss, bisous 🙂 0  015f

 512. I have stopped taking shops that are not in my area. They do not pay enough to pay for the gas. Shopping companies need to upgatde their fees. I like to shop,but the time spent is not worth it, with all the reports to write and all you get 10.00.

 513. One important issue is that while you are searching for a education loan you may find that you’ll need a cosigner. There are many circumstances where this is correct because you will find that you do not possess a past credit ranking so the bank will require that you have someone cosign the money for you. Good post.

 514. I could read a book about this without finding such real-world approaches!

 515. Shoot, who would have thought that it was that easy?

 516. That looked painful. I would love to see what would happen vs Gerrard/Lamps or Ronaldo . I think even Larentowitz probably kicks harder than Buddle.How do you compare a naked hit to one with football pads? Seems kinda unscientific.

 517. A version supporting MIPS-based processors (like the XBurst CPU in the very popular Ainol tablets) would be great. MIPS-based devices running ICS are being sold everyday by the thousands, and it's a growing user base that IMO Google shouldn't disregard. 🙂

 518. We are saying "give me a person with the qualities…that deserves a seat in Parliament". I think age is not and should not be the issue here. Right now, Ms Tin is unproven, beyond her work as a volunteer. The problem is that Ms Tin is not distinguished enough to make her age a non-issue. Not all twenty-somethings are unproven. I hope it doesn't stop young people with the right qualities from participating in the nation's politics, Opposition or PAP.

 519. Top. Ik zou een boel van jou, en je kijk op mode, kunnen en willen leren. En dat bedoel ik als compliment, want ik kan ook nogal eigenwijs zijn als het op mijn manier van kleden aankomt..

 520. scrive:Ciao Alessandro,sei fortunato, da una piccola “sbirciatina” a Kypon.it, ho visto già offerte che ti possono tornare sicuramente utili.Seguici anche su Fb, oppure iscrivi al gruppo:Troverai tante info e news su tutto il mondo Kypon.A presto! Lascia un CommentoNome (obbligatorio)Mail (che non verrà pubblicata) (obbligatorio)Sito web

 521. Hi Cindy,All the videos I have seen so far are great. Really good information.This one on the food processor was good for me, because I have already burned up a small one. I need to make sure the pieces are small enough so that doesn’t happen again. Never thought of that before!Thanks again,Linda

 522. Thank you so much for the comment. Yes, maach khawa suru holo. Maach chara keman ekta lagchilo . Will remember about carp and shad. Ekhane ache ki Asian r Bangladeshi store but a little far, tai ekhan nijer garir janne wait korchi. Gari kinlei soja age macher dokan-e

 523. I am really impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one these days

 524. feliciedades Merchiiiiiiiiiiiiiiiii 🙂 es super rica!!!!!!!!!!!!!!!! al menos la q he probado q era parecidisima, q arte tenia tu abuela no? esa frase es bien sabia 🙂 ademas de verdad jajaajaj un beso fuerte

 525. Hello! I just want to offer you a big thumbs up for your excellent information you’ve got right here on this post. I will be returning to your site for more soon.

 526. Ravens over Giants in the Super Bowl…game itself was a rout, but two great things happened:1) A team from NY or Boston lost2) I cashed my preseason “Ravens win the Super Bowl” 35:1 ticket

 527. Alright alright alright that’s exactly what I needed!

 528. I don't know if I'm Team Ren or Team Shay yet… I'll have to see what happens in the next book. I do think this book has a pretty even 'triangle', though. I like when I don't know who the author will ultimately choose! ~Brooke

 529. Der må jeg erklære mig uenig. Ikke i at hun har en flot krop, men i at hendes tøj er kedeligt. Jeg synes tværtimod det er for vildt og gøjlet. Hver sin smag heldigvis:)

 530. I found just what I was needed, and it was entertaining!

 531. What a pleasure to find someone who identifies the issues so clearly

 532. What a perfect topic. I can’t tell you how many times I’ve had to deal with the issue of just making time, and having to cancel on family plans or ambitions. Good to hear I’m not the only one in that position, because it sure did feel like it.

 533. Found a method thats raking in $1400 a day and climbing. If you can get into the right niche theres no stopping you. Check out this course before he goes private –> bit.ly/ODDG5V?=ectdpd

 534. Tolle Idee! Besonders die Kombination mit Lachs und Zitronenbutter klingt gut. Das werde ich mir merken! :-)Liebe Grüße und ein schönes WochenendeCharlotte

 535. ofrezco una disculpa pero enreda mas las cosas con lo que dice, ya se que tiene derecho a expresarse, en fin, yo tambien las complico pero vengo entrando y leo eso, bueno, estoy igual y lo que hay q mantener es la calma

 536. That’s a smart answer to a difficult question.

 537. Sofia CapelsÃ¥här lägger du upp video: kopiera videons url och posta den i inlägget, se till att den fÃ¥r stÃ¥ ensam pÃ¥ en rad. Under inlägget klickar du för “Show the Redirect URL below in the link instead of this page URL. NOTE: You may have to use the FULL URL below!”xx

 538. Oh, if only they could see me cleaning the toilets and sweeping the floors! LOL Of course, I do that in between mattress marathons – or so they think. Great rant, Lucy, and so very true.

 539. Mann Ritchi!!! Da hast du mich aber rich­tig rein­ge­legt! Das war der EINZIGE Aprilscherz, den ich geglaubt habe (und mich ent­spre­chend grün und blau geär­gert habe,