Sümeyra Keles

Tarihten bir do?al afet örne?i: 1894 ?stanbul Depremi

Tarihten bir do?al afet örne?i: 1894 ?stanbul Depremi   10 Temmuz 1894 ?stanbul depremini tasvir eden gravür   10 Temmuz 1894 günü ?stanbul ve çevresi çok ?iddetli sars?nt?lara ?ahit olmu?tur. Ö?le saati 12:20 veya 12:25’e rastlayan bu deprem tarih kitaplar?nda ‘hareket-i arz’ yada ‘zelzele-i azîme’ olarak adland?r?lm??t?r. ?stanbul’da, can ve mal kayb?na yol açan 29 deprem aras?nda, en çok ara?t?r?lm?? …

Lese mehr