Sadi Eren

Hz. Mehdi kimdir?

Hz. Mehdi kimdir?   Mehdi ile ilgili baz? noktalar iyi bilinirse, bu konuda gelen rivayetler ve yap?lan yorumlar daha iyi anla??l?r diye dü?ünüyoruz. ?öyle ki: -Mehdi meselesi akideye dahil de?ildir. Yani, baz? ehl-i iman Mehdiyi inkar etse dinden ç?km?? olmaz, onun feyzinden mahrum kal?r, hizmetinden istifade edememi? olur. -Mehdiyi ?ah?s olarak belirlemek zordur. Hemen her hizip, kendi üstad?n? veya ?eyhini …

Lese mehr