Cemil Sahinöz

İletişim çağında iletişimsizlik veya Bilgi çağında okumamak

İletişim çağında iletişimsizlik veya Bilgi çağında okumamak   Dünya çapında yapılan araştırmalara göre en fazla kitap Fransa´da (%21) ve İngiltere´de (%21) okunuyor. Üçünsü sırada Japonya (%14) geliyor. ABD´de okuma oranı %12 ve İspanya´da %9. Türkiye´de ise %0,1 ile 86. sırada. En çok okunan kitapların konusu aşk (%65), siyaset (%24), düşünce (%13) ve kişisel gelişim (%7). Dünya´da kişi başına kitap için …

Lese mehr

Tap?nak ?övalyelerinden, ?lluminati, Bilderberg ve Post-Modern Masonlara

Tap?nak ?övalyelerinden, ?lluminati, Bilderberg ve Post-Modern Masonlara     „Tüm gerçekler üç saçmadan geçer. Önce alaya al?n?rlar; sonra kendilerine ?iddetle kar?? ç?k?l?r; ve son olarak ise do?ruluklar?n?n çok aç?k oldu?u ilan edilir.“ Arthur Schopenhauer     Kesin olmamakla beraber, büyük bir ihtimal ile bugünkü bildi?imiz masonculu?un kökeni Tap?nak ?övalyelerine dayan?yor.   12. Yüzd?lda kurulan ve bizzat Papa taraf?ndan resmile?tirilen Tap?nak …

Lese mehr

?ki farkl? Avrupa – Felsefeciler, Hz. ?sa ve gerçek Hristiyanlar

?ki farkl? Avrupa – Felsefeciler, Hz. ?sa ve gerçek Hristiyanlar Bediüzzaman Said Nursi eserlerinde iki farkl? Avrupa´dan bahsediyor. Mesnevi-i Nuriye´nin Zühre bölümünde ve 17. Lem´a´n?n 5. Nota´s?nda konuya de?iniyor ve bu iki Avrupa´y? ?u ?ekilde tarif ediyor:   1. Avrupa: „?sevîlik din-i hakikîsinden ald??? feyizle hayat-? içtimaiye-i be?eriyeye nâfi san’atlar? ve adalet ve hakkaniyete hizmet eden fünunlar? takip eden (Avrupa).“ …

Lese mehr