Tugba Temizsoy

K?yamet günü

K?yamet günü Allah’tan korkarak peygambere iman edenler ve haktan yüz çevirip kibirlenenler Allah‘?n mizan?nda bulu?acaklard?r. O gün fani hayat?n hesap günüdür.. Seyyid Kutub   Her varl???n ve e?yan?n sonu oldu?u gibi bu dünyan?n da bir sonu var. Kuranda k?yamet diye nitelendirilen sonun neye benzedi?i ve nezaman ve nas?l olaca??n? Allahtan ba?ka kimse bilmiyor. Ve bu yüzden k?yameti bize en iyi …

Lese mehr