Saliha Sahin

Temizlik imandan m?? Kad?ndan m??

Temizlik imandan m?? Kad?ndan m?? Ba?l??? okuduktan sonra elbette ´Temizlik imandand?r. Herkese geçerli olan, Peygamber Efendimizin temizlik hakk?nda k?sa, ama o kadarda anlaml? bir Hadis-i ?erifidi´ diyeceksiniz. Fakat camiilerimize ?öyle bir bakt???m?zda, özellikle camiilerimizin erkek bölümünde manzara içler ac?s?. Bir çok camii avlusunda çöpler, sigara izmariti art?klar? bulunabiliyor, namaz?n farz? kabul edilen necasetten taharet, yani namaz k?l?nacak yerin temiz olmas?, yerine …

Lese mehr