Ümit Simsek

Biz Hayal miyiz?

Biz Hayal miyiz?   MADDEN?N hayalden ibaret oldu?u yolunda, tarih boyunca Do?uda ve Bat?da pek çok defalar tart??ma konusu te?kil etmi? bulunan bir eski iddia, son birkaç senedir bizim toplumumuzda yine gündeme getirilmi? bulunuyor. Bu defa, iddia, bilimsel bir bulu?, ispatlanm?? bir gerçek, bir tevhid delili ve bir inanç esas? olarak sunuluyor ve bu kimli?iyle, girdi?i zihinlerde pek çok soruya …

Lese mehr