Berrin Göncü Isikoglu

YÜREK EV?N?ZDEK? K?L?T: DEPRESYON

YÜREK EV?N?ZDEK? K?L?T: DEPRESYON Ruhunuzda kapkara bulutlar dola??yor. Ümidiniz tükenmek üzere. Tahammül gücünüz kalmad?. Her kap? umutsuzlu?a aç?l?yor. Her yeni gün omzunuzdaki tarifi mümkün olmayan yükle ba?l?yor. Yorgan? ba??n?zdan çekip sanki hiç ç?kmak istemiyorsunuz. Hiçbir ?ey yolunda gitmiyor. Adeta tüm ç?k?? yolar? kapal?… Ate? dü?tü?ü yeri yakar Evet i?ler her zaman bizim istedi?imiz gibi gitmeyebilir.  Çok sevdi?imiz birinden hayat?m?z?n kaz???n? …

Lese mehr