Hakan Yalman

Olaylar?n asl? ve özü

Olaylar?n asl? ve özü   Zaman zaman ya?ad???m?z olaylardan dolay? karamsarl??a dü?tü?ümüz ve iyi ?eylerin olaca??na dair umudumuzu yitirdi?imiz anlar olur. Büyük hayallerimizden vazgeçti?imiz ve ümidimizi yitirmi? bir ruh hali ile durumu kabullenmeye çal??t???m?z bu durumlarda yap?labilecek en güzel ?ey asla ve öze, olaylar?n arka plan?na dönmektir. Olaylar?n bizim alg?lar?m?za ula?an boyutunun ötesinde anlamlar? olmal?. Çünkü varl?k maddî âlemde ve …

Lese mehr