Islâm Yasar

Mevlânâ ve Bediüzzaman

Mevlânâ ve Bediüzzaman   „Haz?rlan?n gidece?iz…” Bediüzzaman bunu söyledi?inde, vakit gece yar?s?n? çoktan geçmi?ti. Sabaha da daha bir hayli zaman vard?. Ba??nda bekleyen talebeleri sesi duyunca ilk anda bir mânâ veremediler ve ?a?k?nl?kla birbirlerine bakt?lar. Üstad a??r hasta oldu?u için vücudunu saran hararetin tesiriyle gayri ihtiyarî öyle ?eyler söyledi?ini dü?ünerek herhangi bir haz?rl??a giri?mediler. Fakat Bediüzzaman biraz sonra takatsiz bir …

Lese mehr