Nazif Tunca

Ak?l ve Dü?ünceler

Ak?l ve Dü?ünceler     “´E?er akl?n?z? kullanabiliyorsan?z. O, do?unun da, bat?n?n da ve bunlar aras?nda olan her ?eyin de Rabbidir´ dedi, Hz.Musa” (?uara Suresi, 28). Ak?l, insan için hayati önem ta??yan ve bir anlamda insan? insan yapan en önemli özelliklerden biridir. Ak?l, karar veren, seçim yapan, anlayan ve muhakeme eden organd?r. Derin dü?ünebilmek, incelikleri kavrayabilmek, hikmetli konu?abilmek, do?ruyu yanl??? …

Lese mehr