Mehmed Emin Ay

ÎSLÂMIN ÇOCUKLARA VERDÎ?Î DE?ER

ÎSLÂMIN ÇOCUKLARA VERDÎ?Î DE?ER K?z çocuklar?n?n diri diri gömüldü?ü bir topluma (Nahl, 16/58, 59) peygamber olarak gönderilen Hz. Muhammed (s.a.v.) k?z olsun, erkek olsun, bütün çocuklara e?it muamele ve sevgi göstermeyi emrediyordu, ?slâm nazar?nda insan, „ahsen-i takvim“ (en güzel bir yarat?l??) üzere yarat?lm?? (Tîn, 95/4) ve mahlûkat?n en ?ereflisi olarak kabul edilmi?tir. (Isrâ, 17/70) ?nsan yavrusu olan çocu?un da bu …

Lese mehr