Arif Agirbas

İSTANBULDA SAKLI VE BİLMEDİĞİNİZ 3 HAZİNE

İSTANBULDA SAKLI VE BİLMEDİĞİNİZ 3 HAZİNE Hazine Osmanlı döneminde 18. yüzyılda yaptırıldığı tahmin edilen küçük bir mahalle camii İstanbul’un Fatih ilçesinde Zeyrek mahallesinin Kırbacı sokağında bulunmaktadır. Yapılış tarihi ve kim tarafından yaptırıldığı hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte çeşitli rivayetler günümüze ulaşmıştır. Keçecizade Hayreddin Efendi adında dar gelirli bir esnaf (bir başka rivayete göre Adanalı Şakir Efendi’dir) “Allah’ın mescitlerini, ancak …

Lese mehr

İSTANBULDA KI SAHABE KABIRLERI

İSTANBULDA KI SAHABE KABIRLERI   Ecdadımız 800 yıl boyunca İstanbul’a, Peygamber Efendimizin verdiği, “Konstantiniyye muhakkak fethedilecektir. Onu feth eden kumandan ne güzel kumandandır; onu fetheden ordu ne güzel ordudur!” müjdesinin muhatabı olmak gayesiyle baktı. Onların hedefi İslam’ı insanların kalbine ve aklına ulaştırmayı mümkün kılmaktı. Bu insanların sahip olduğu tevhid anlayışı nereye ulaşmışsa, o topraklar; çeşitli din mensuplarının kendi dindaşlarının idaresinden …

Lese mehr