Memet Aydemir

Kiliseler Bo?al?yor, Camiler Doluyor

Kiliseler Bo?al?yor, Camiler Doluyor Geçenlerde ya?murlu bir havada karde?imi ve arkada??n? bal?k tuttuklar? gölden almaya gittim. Alman askeri elbiseli birisi elini uzatarak, “Es selam?n aleyküm, ben Sait” diyerek beni selamlad?. “Aleyküm selam” ve tan??madan sonra bunlar? gidecekleri yere b?rakt?m. Sonradan bu Alman askerini hakk?nda karde?im meseleyi anlatt?. “Sait`in ismi önceden Simon idi. 6 y?ld?r arkada??z ve devaml? bizimle geziyordu. Annesi …

Lese mehr