Kurtar Beni, Kurtar Bizi…

Kurtar Beni, Kurtar Bizi…

 

…ve y?llar sonra Züleyha´n?n konu?mayan yüre?i dile gelir

Ey yolunu gözledi?im

Ey hasret çektigim

Ey iffet

Ey namus

Ey güzeller güzeli

Ey Yusuf

Ey A?k

Yürek bu dile geldimi susmaz.. konu?ur konu?ur konu?ur..

Kuyularam? att?lar

Zindanlardam?s?n

Yaralar?nm? var

Yalanlar?na ortakm? ettiler

Gömle?ini mi y?rtt?lar

?hanetemi u?rad?n

Kaç kuru?a satt?lar

10 karde? 1 Yusufa sahip ç?kamad? m?

Ac?, keder, hüzün, ihanet, yalan ve ayr?l?k

Her taraf zindan

ve derinden bir ah yükselir
O’na yükselir
O´na yükselir ki
O´nda serinlik bulur
O´nda ilaç bulur
O´nda Yusuf bulur
O´nda a?k bulur
Yüre?im yüre?ine hasret
Yüre?im O´na hasret
Yüre?im sana hasret
Yüre?im Yusuf´a hasret
gizlenme Yusuf ç?k art?k sakland???n kuyulardan
gizlenme bekleyenin var
gizlenme özleyenin var
Yüre?im kuyuya dü?tü kurtar beni bu zindandan..
Kurtar beni, kurtar bizi…
Zeliha Gençay
gencay@hausrissen.org

 

Publiziert in der Ayasofya 36, 2011