Osman Çakmak

Kuantum, tefekkür, dua ve ibadetlerin s?rr?

Bir hikaye anlat?l?r. Adam?n birisi sorup duruyormu?. ?airin dedi?i gibi, “Kimim ben, bu hal neyin nesi?“ deyip sorular?na cevap ar?yormu?. Her nas?lsa, bir türlü tatmin edici cevap bulam?yormu? arad??? sorulara. Birço?u bu sorulara dudak büküp geçi?tiriyormu?. Ya da bo? ve anlams?z gözlerle dinlemi?ler. Yahut da dinliyor görünmü?ler. Çünkü onlara göre anlaml? sorular de?ilmi?. Kimisine göre ise bunlar dü?ünmeye bile de?mezmi?. …

Lese mehr