Mustafa Akyol

?kiz Kuleler’i kim indirmi?ti?

?kiz Kuleler’i kim indirmi?ti?   Bundan on y?l önce New York’un ?kiz Kuleleri’ne dalan iki yolcu uça??, üç bine yak?n sivili öldürmekle kalmam??, “?slam endi?esi”ni de Bat?’n?n gündeminin tepesine oturtmu?tu. Bu “siyasi milat,” o günden bu yana epey belirleyici oldu. Ba?ta Amerika olmak üzere Bat?, ?slam ile adeta “kafay? bozma” noktas?na gelirken, biz Müslümanlar da Bat?’n?n niyet ve hedefleri konusunda …

Lese mehr