Ayse Betül Dinç

Çocuk ve Aile Kö?esi

Çocuk ve Aile Kö?esi   Oyun ve Oynamak Oyun insan?n önemli bir boyutudur. ´Yap?mc? insan´ ve ´Dü?ünen insan´ ikilisine birde ´Oyuncu insan´ boyutuda eklenmi?tir. Böylece oyun insano?lunun üçüncü boyutu olmu?tur. Oyun oynamak her ya?tan her s?n?ftan insan?n yapabilece?i belkide yapmas? gereken önemli i?levlerden bir tanesidir. Mesela yüksek rütbeli komutanlar bile kendi aralar?nda uçak, top, tesis, sava? gemisi gibi maketlerle oyun …

Lese mehr