Hüseyin Tugrul

?efkat Köprüleri Kurmak

?efkat Köprüleri Kurmak   Beton binalar, lüks arabalar, cazibeli dünya zevkleri, günahlar, ?ahsi menfaatler… Ve bir de bunlar?n aras?nda ?efkate muhtaç olan müslüman gençler.. ?man? ?efkat diliyle anlatacak örnek insanlara muhtaç bir nesil. Ba?kas?n?n kederiyle alakalanmak, ac?yarak sevmek anlam?na gelen bu duyguya, ekme?e ve suya muhtaç oldu?umuz kadar muhtac?z Avrupa’da.   Görünen o ki, her ne kadar bir çok insan …

Lese mehr

Helal-Haram Ç?kmaz?

Helal-Haram Ç?kmaz?   Din bir imtihand?r, tekliftir. Bu imtihan, ?üphesiz her insana göre, ta??yabilece?i miktarda tezahür eder.   Avrupal? Müslümanlar?n ortak imtihanlar?ndan birisi ise, tüketilen g?da maddelerinde helal-haram emirlerine titizlikle uymakt?r. Elbette bütün inananlar için geçerlidir bu, fakat Avrupal? müslümanlar için bu durum, Müslüman ülkelerde ya?ayanlara nazaran daha büyük bir önem arzetmektedir.   Tüketti?imiz g?dalarda gereken hassasiyeti gösterememe problemi, y?llard?r …

Lese mehr