Murat Gö?ebakan ile söyle?i

Murat Gö?ebakan ile söyle?i

 

Murat bey, uzun süre hastanede kald?n?z. ?uan sizi çok iyi görüyoruz. Durumunuz nas?l?

 

Rabbime binlerce ?ükür olsun. Allah her?eyin hay?rl?s?n? versin. Gelen her?ey bizimdir. ?yi de olsa, kötü de olsa. Allah´dan gelene eyvallah deriz. Ötesi Latif´dir.

 

Ne kadar kald?n?z hastanede?

 

Yakla??k 230 gün kald?m.

 

Peki hastaneden önceki Murat Gö?ebakan ile hastaneden sonraki Murat Gö?ebakan aras?nda fark var m??

 

Fark yok. Olmamal? zaten. Daha önce nas?lsam, ayn?y?m. Bir de?i?iklik olacaksa, o zaten geçmi?te var. Bunu biryerlere ba?laman?n anlam? olmaz. Çünkü bir?ey olacaksa, geçmi?te var olmal?. Latif´dir ötesi.

 

O zaman ?öyle soray?m: Hastal???n?z size neler katt??

 

Tabi daha hümanist, daha yo?un duygular geli?meye ba?lad?. Olaylara bak?? aç?n?z de?i?iyor.

 

Hastal?k döneminde sanat camias?ndan destek ald?n?z m?? Sanatç? dostlar?n?zdan?

 

Manevi destek ald?m. Geldiler, ziyaret ettiler. Güzel abilerimiz, güzel karde?lerimiz geldiler. Ziyaret ettiler. Ama maddi olarak asla. Maddi destek almad?m. Benim zaten materyalist beklentilerim yok.

 

Murat bey, dönü?ünüzü yeni bir CD´ile, konserlerle yapt?n?z. Bu CD nas?l olu?tu?

 

CD hastanede olu?tu.

 

Hastanede yazd?ysan?z oradaki ruh haliniz CD´ye yans?d?m??  

 

Yani, yar?s?ndan fazlas? yans?d? diyebilirim. %60? yans?d?.

 

Peki o zaman dinleyicileri nas?l parçalar bekliyor?

 

Bence albümü al?p dinlesinler. Çok güzel parçalar var. Ayr?ca tüm gelirler bir ilk okul yapmak için harcanacak. Herkes bir albüm alsa, herkes bir çivi çakm?? olacak. Bunun d???nda proje olarak bir de bir vak?f kuraca??z.

 

CD demi?ken, korsana kar?? bir tedbir alabiliyormusunuz?

 

Korsan bitti…

 

Bitti derken?

 

Korsan sat?lm?yor hiç bir yerde.

 

?nternette var… Ona kar?? bir tedbiriniz var m??

 

Hay?r, hiç bir tedbir almad?m. Onlar direk gol at?yor. Ona yapabilecek bir?ey yok.

 

„Ay yüzlüm“ parças? çok iyi tutulmu?tu. Bu kadar iyi olaca??n? bekliyormuydunuz?

 

Yok, aç?kcas? beklemiyordum. Zaten beklenmezde. Ben bugün bunu yapaca??m, diye yola ç?kamay?z. Ne olursa olsun, bir?ey yapars?n, yola ç?kars?n. Sen en iyisini, en lay???n? yapmaya çal???rs?n. Gerisini Allah´a havale edersin. Allah verir. Latif olan Allah isterse veriyor.

 

Peki, Müzik dünyas?na nas?l girdiniz?

 

Ben her zaman müzisyendim zaten. Konservatuar mezunuyum. Çocuklu?umdan beri bir çok müzik aleti çalabiliyorum. Hatta üniversitede hocal?k dahi yapt?m.

 

Murat bey, sizin kendi çizginiz, örf ve adetiniz var. Bu camiada nas?l kendinizden ve de?erlerinizden ödünç vermeden kalabiliyorsunuz?

 

Benim çizgim kal?n. Ben buyum. Böyleyim ben. R?z?k Allah´dan. Ödünç verenler varsa, onlar çizgilerini kal?n koyamad?klar?ndand?r.

 

Biraz Almanya´y? konu?al?m. Öncelikle Almanya´da konserler var m? planda?

 

Evet Almanya´ya sürekli geliyorum. Gurbetçilerimizi seviyorum.

 

Murat bey, sizde uzun zaman Almanya´da kald?n?z. Çok Almanya´ya gidip geldiniz. Orada belli bir kitleniz var. Bir sanatç? gözüyle gurbetçili?i nas?l de?erlendiriyorsunuz?

 

Ben oral?y?m zaten. Ben oran?n çocu?uyum. Berlin´de büyüdüm. Me?hur Kreuzberg´te. Yani bütün türklerin bulundu?u, almanlar?n bile ´Küçük ?stanbul´ dedikleri yerde büyüdüm. Almanya´da do?mad?m, ama Berlin´de büyüdüm.

 

Peki gurbetçili?i biraz bilirsiniz o zaman… Hasret, vatan? özlemeyi…

 

Gurbet diye bir?ey yok art?k. Bundan 15 sene önce vard?. Ama art?k yok. Bitti. Aç telefonu, konu? istedi?in ki?iyle, istedi?in zaman. ?nternetle görü?. Onun için, gurbet nerede kald?? Hiç bir ?ey kalmad?. Art?k 50€ verip, Türkiye´ye uçabiliyorsun. Anlatabiliyormuyum? Onlar bitti, yani. Gurbetçilik eskide kald?.

 

Yani gurbetçili?in tarifi de?i?timi diyorsunuz?

 

Gurbet kelimesi bitti art?k. Çünkü dünya küçüldü. Globalizm dünyay? ufaltt?. Gurbetçili?i bitirdi. Yani ben bir gün önce Amerika´dayd?m. Ama bak ?imdide buraday?m, ?stanbul´day?m. O zaman bunun gurbeti nerede kald?? Bitti… Ama ?u var, Almanya´daki karde?lerimde kendileri yava? yava? çözülecekler.

 

Peki nesiller aras? irtibat? siz nas?l alg?l?yorsunuz?

 

?uan 3. nesil var. En kötüsü 2. nesildi. Aradaki nesil. Onlar arada kald?. Onlar ne türk oldu ne alman oldu. Onun için bulundu?un yere uyum göstereceksin. Ama kendi özünü kaybetmeden. Bukadar. Benim söyledi?im bu.

 

Peki en büyük sorun ne sizce?

 

En büyük sorun, orada kendi ülkeni ya?amaya çal??mak. Yani Türkiye´nin kurallar?yla orada ya?amaya çal???yorsun. ??te bu problem. Halbuki entegre olup, kendi özünü kaybetmessen, huzur içinde ya?ars?n oradada. Bunu ba?aranlar var. Çok üst seviyeye gelen insanlar var. Arada kalanlarda halen köyüne peynir ta??yanlar. Halen para ta??yanlar. Hal? ta??man?n, kilim ta??man?n bir anlam? kalmad?ki. Orada olan her?ey buradada var… Sen orada ya??yacaks?n art?k. Sen nerelisin? Almanya´l?s?n. Bitti. Bu kadar basit.

 

Murat bey, bizlere vakit ay?rd???n?z için çok te?ekkür ederiz.

Publiziert in der Ayasofya 37, 2011

Dies könnte Sie interessieren

Nihat Hatipo?lu ile özel sohbet

Nihat Hatipo?lu ile özel sohbet     Nihat hocam, defalarca Avrupa´ya geldiniz. S?rf Peygamber Efendimizi …

205 comments

 1. Restore your heed or carry it to a recent level by dramatically slowing down whatever youre doing on9939 http://ciatrust.review buy tadalafil cialis online vn1878tf9378

 2. Продам :
  резиновые ленты
  роликоопоры
  конвейерная лента
  термостойкая резина
  ролики конвейерные производство

  Звоните, о цене договоримся.

  Константин Маринич,

  тел: (067) 50-44-185

  ООО «МегаСТО»
  09113, Украина, г. Белая Церковь, ул. Турчанинова, 23
  Телефон: (044) 383-14-05, (04563) 4-69-89
  Web: http://megasto.com.ua

  nJ9p9pwq6C

 3. Pflaster preisvergleich, http://doxycyclinewo.onlc.fr/, günstig kaufen paypal.

 4. l http://viagra24h.review buy generic viagra online

 5. z http://cialis24h.party buy tadalafil cialis online

 6. w http://viagra24h.review buy generic viagra online

 7. c http://levitra24h.review generic levitra australia

 8. y http://levitra24h.review best place to buy levitra online

 9. Choose payment method: Bank wire, WesternUnion, MoneyGram, Google Wallet, Webmoney.
  72TB File Storage 0day 1990-2017.
  IP restrictions: 3 IP addresses per user at the same time.
  Overal server’s speed: 500 Mbps.
  Easy to use: Most of genres are sorted by days.
  Server’s capacity: 72 TB for all FTP.
  More Seven years Of Archives.
  No Waiting Time, No captcha,No Speed Limit, No Ads.
  Never Deleted Original Albums, Labels, Save Time And Money.
  Updated On Daily: 20GB-50GB, 300-500 Albums 0-day WEB, Promo, CD, CDA, CDM, CDR, CDS, EP, LP, Vinyl…
  Up Time: 99%
  All Genre: House, Club, Techno, Trance, Dance, Italo-Dance, Eurodance, Drum and Bass, Psychedelic, Goa, PsyTrance, Progressive House, Electro, Euro-House, Club-House, Hardtechno, Tech-House, Dutch House, Minimal, Deep-House, Nu-Disco, Hardstyle, Hardcore, Jumpstyle, Electronic, Alternative, Alternative Rock, Ambient, Avantgarde, Ballad, Bass, Beat, Black Metal,Blues, Classical, Chanson, Country, Dance Hall, Death Metal, Disco, Ethnic, Folk, Folk-Rock, Funk, Gangsta Rap, Gothic Rock,Hard Rock, Heavy Metal, Hip-Hop, Indie, Industrial, Instrumental, Jazz, Jungle, Pop, Rock, Metal, Latin, Lo-Fi, New Age, Noise, Oldies, Pop-Folk, Progressive Rock, Psychedelic Rock, Punk Rock, Rap, Reggae, R&B, Rock & Roll, Soul, Soundtrack, Speech, Synthpop, Thrash Metal, Top 40, Vocal etc.
  Account delivery time: 1 to 48 hours.

  http://0daymusic.org/premium.php

 10. n http://viagra24h.review buy generic viagra online

 11. Hi! My name is Annie Haslow. I’m SEO in Indian pharm company „PanjabPharm“.
  We produce many items of quality drugs but due to Big Pharma patents we are unable to supply you with it.
  Our engeneers have more than 20 years expirience in complex med researches. So my only way to let you know about us is to send this message.
  Welcome to our site! http://ow.ly/zuWZ308N9At

 12. p buy vardenafil online generic levitra from india

 13. p buy tadalafil online buy cialis online without a otc

 14. buy cialis online overnight shipping paroxetine forum cialis generic pills

 15. z cialis for sale online split what do cialis pills look like

 16. Hello! I really like your blog! Continue to write more! Very interesting!

 17. buy cialis online safely canada cialis generic sudden hearing loss

 18. levitra online overnight delivery walgreens levitra online pharmacy

 19. r canadian pharmacy viagra buy cialis without prescription

 20. k best place to buy cialis online cialis buy online overnight shipping

 21. u can i buy viagra at walgreens organic viagra lowest prices

 22. bw3455yup Наш сервис рекомендует вам

  Mega progon, мощные беки, ссылочная масса с тИЦ от +1000

  подробно здесь на нашем сайте

  http://goo.gl/pGgUOx#28089

 23. levitra online sale dosages generic levitra

 24. buy generic levitra online how do you take levitra vardenafil

 25. best place to buy viagra online generic viagra without prescription

 26. buy levitra online 24 hours viagra pushups levitra online

 27. what stores sell viagra generic brands of viagra online

 28. online payday loans no credit check payday cash advance no credit check

 29. t cialis for sale online generic cialis soft tabs 20mg

 30. w cialis online canada cialis tablet side effects

 31. n best place to buy levitra online viagra trial pack generic levitra

 32. http://www.autospecjalista.pl/podroze-samochodem-przez-chorwacje-czesc-pierwsza
  Buying a new or used vehicle could be a difficult method unless you know what you will be doing. By teaching yourself about car shopping before you visit the dealer, you may make issues easier for your self. The following tips can help your following shopping vacation be more pleasant.

  Always take a auto technician alongside when buying a new car. Car dealers are well known for promoting lemons and you do not desire to be their next victim. Whenever you can not get a auto technician to think about cars with you, at least ensure that you have him take a look at closing decision before you purchase it.

  Know your boundaries. Prior to starting store shopping for your next car or van, determine how much you can afford to spend, and stick to it. Don’t overlook to include curiosity about your estimations. You will definitely shell out close to 20 % as an advance payment too, so be prepared.

  Well before attending a dealership, know which kind of vehicle you need. Research most of you alternatives prior to shopping in order to figure out what works well with your finances and family requirements. Seek information to find out exactly how much you need to be paying for a possible auto.

  Before you sign any commitment take time to study each range, such as the small print. If you find anything at all listed that you just do not comprehend, do not indicator till you get an solution that you just comprehend. Unsavory salesmen may use a binding agreement to put a lot of charges which were not talked about.

  Should you maintain the previous suggestions at heart the next time that you simply go shopping for a car, you may be very likely to get a full package. Purchasing a auto lacks to become headaches. Only use the information using this post and you could receive the auto you want at the good selling price.

 33. l best place to buy levitra online how long effective generic levitra

 34. h cialis for sale online where to buy cheap cialis

 35. l canadian pharmacy review order cialis online without otc

 36. canada pharmacy online cialis
  buy generic viagra and cialis online
  order cialis online with prescription

  Viagra Without a Prescription
  sildenafil 50 mg sirve para eyaculacion precozgeneric viagra freegeneric viagra pillscheapest canadian pharmacy cialiscan you buy viagra over the counter in spainviagra discount couponweekend pill takes viagracialis venda onlinegeneric cialis tadacipgenerico al cialisviagra for women for sale in the uktadalafil 20mg megaliscost levitra per pillsafe place to get viagraonline viagra cialisviagra 10 mg dose20 mg cialis not workingvendita online viagra in italiacialis for sale australiaviagra prices in pakistancheap alternative for viagrabuy cialis san diego

 37. Сообщаю Вам что автоматический постер XRumer, имеющий возможности высокоэффективно привлечь внимание теперь в продаже!

  XRumer 2017

 38. Do you want app installs so you can raise in the app store chart? Then we can improve you. We do provide app installs with a view at most 0.04$ per install. We do fix up with provision app installs for the sake both Android and IOS apps. All our installs are from authentic users.

  buy app store reviews

 39. http://via24ph.com histochemistry of viagra usa

 40. http://vvv01.review what happens when women take viagra

 41. http://via03.com online pharmacies viagra

 42. http://viagra-online.men high blood pressure viagra

 43. шиплюк любовь николаевна

  проститутки новосибирска дешевые проститутки +от 1500 рублей новосибирска
  которое запомнится надолго
  смотрите анкеты девушек по вызову
  Секс будет незабываемым приятный секс
  то это его не может устраивать они еще и самостоятельно могут воплотить их в жизнь
  связанных с вашими интересами
  Проститутки Москвы воплотят все желанные мысли. Они будут кем-угодно: шлюхами, блядями,

 44. http://via24ph.com alternative to viagra

 45. http://viagraed.us.com overnight delivery viagra

 46. http://sildenafil.party sildenafil pediatric dosing

 47. http://viagraon.top recommended viagra dose

 48. http://viagraon.top viagra for sale canada

 49. http://viatrust.top viagra mixed with alcohol

 50. http://buy-viagra-online.site canada viagra no prescription

 51. http://viagra-online.men buy discount generic viagra

 52. http://viagraed.us.com buy real viagra online without prescription

 53. http://viaph01.com herbal viagra alternatives

 54. Do you basic app installs so you can flourish in the app upon chart? Then we can commandeer you. We do take precautions app installs over the extent of only 0.04$ per install. We do support app installs in place of both Android and IOS apps. All our installs are from tangible users.

  buy fake reviews app store

 55. http://viatrust.top herbal viagra does it work

 56. http://via24ph.com purchase viagra from canada

 57. http://viagrarx.review buy viagra over the counter

 58. http://via03.com female viagra flibanserin

 59. http://via03.com generic name of viagra

 60. http://viaph01.com cheapest viagra generic

 61. http://viagraonline.party viagra company headquarters

 62. http://viaph01.com cheapest generic viagra online

 63. http://viagraon.top discount online viagra

 64. http://buyviagra.pw viagra vs generic viagra

 65. http://generic-viagra.click cheapest generic viagra online

 66. http://viatrust.top viagra for sale cheap

 67. http://via03.com viagra side effects flushing

 68. http://via03.com viagra online mexico

 69. http://buyviagra.pw viagra for women study

 70. Afhdjhfdifj jfbdjw efwjjfwefkwenwj gbfhewifw
  gbuewhifjw weifhwef jvsnkqwkf jqwokd n jwegjwfoewjih
  fnejnfbvuef fijiwrotpojegi owkemwnjrj rowjrokwk nirjwok wn wjrkwkr
  bvncmcieughfijdf hiwjeow jw riwjoe wkkfn iw jrwjfeigeiwkjfehbks
  srhreiutregreshv hur erh weiiewhbahewvhjvetjhwahj vahwtvhwebrbw hbewhr
  rwhetiuawhhewahtbehtbwehjbfsdhlfuh hfwebfa

 71. http://viagrarx.top herbal alternative to viagra

 72. http://viagraed.us.com herbal viagra for women

 73. http://viatrust.top does viagra affect women

 74. Howdy would you mind sharing which blog platform you’re working ddebecbkdfed

 75. http://via01.biz viagra effects on women

 76. В видео роликах на тему сквирт порно показано как можно довести партнершу до такого состояния, в котором она будет наслаждаться короткое порновидео лезбиянок оргазмом и …

 77. http://canp01.bid cheap medications drugs

 78. http://canadianpharmacyon.link canada pharmacy online no script

 79. http://canp01.bid cheap medications from canada

 80. http://canpharm.top buy cheap medications online

 1. Pingback: polo ralph lauren

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.